Низьковимірні фрустровані магнетики в сильних магнітних полях

Тема дипломної роботи, що пропонується: 
Низьковимірні фрустровані магнетики в сильних магнітних полях
Науковий керівник(и): 
Колежук Олексій Костянтинович
Кафедра/НДЧ: 
Кафедра математики, теоретичної фізики та комп'ютерних технологій
Статус теми: 
Активна

Фрустровані магнетики вирізняються тим, що в них присутні одночасно декілька типів обмінних магнітних взаємодій, які конкурують між собою. Як наслідок, основний стан таких магнетиків може не відповідати звичайним феро- або антиферомагнетикам, а містити складні магнітні структури з періодом, що не є співвимірним з періодом кристалічної ґратки. В низьковимірних фрустрованих магнетиках квантові флуктуації можуть приводити до повного знищення дальнього магнітного порядку і виникнення різних станів (фаз) з екзотичними властивостями. Сильне магнітне поле також відіграє роль одної з конкуруючих взаємодій, що дозволяє керувати квантовими фазовими переходами між різними типами станів. В даному проекті пропонується застосувати для аналізу властивостей таких магнетиків недавно винайдений метод , що базується на представленні системи у вигляді багатокомпонентного бозе-газу. 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov