Теми дипломних робіт, що пропонуються студентам ІВТ : НДЧ

Статус Тема дипломної роботи Науковий керівник
1 Активна Взаємодія водню з нанокомпозитами для задач сенсорики та водневої енергетики Манілов А. І., к. ф.-м. н., м. н. с.
2 Активна Дослідження переносу вільних носіїв заряду в тонких шарах напівпровідникових структур отриманих методом імплантації легких іонів інертних газів науковий керівник Лисоченко С. В., к. ф.-м. н., с. н. с.
3 Активна Дослідження фотоелектричних властивостей гібридних сонячних елементів на основі кремнієвого p-n переходу Козинець О. В., к. ф.-м. н., наук. співр.
4 Активна Модифікація та аналіз напівпровідникових пристроїв протонними пучками Манілов А. І., к. ф.-м. н., м. н. с.
5 Активна Розробка і оптимізація алгоритмів роботи дистанційно виконуваних і віртуальних лабораторних робіт (симуляторів) для вивчення природничих наук Сусь Б. Б., к. ф.-м. н., с. н. с.
6 Активна Розробка та застосування засобів діагностики фотоелектричних перетворювачів Литвиненко С. В., к. ф.-м. н., пров. наук. співр.
7 Активна Сенсорні властивості поверхні напівпровідників та створення сенсорних структур Литвиненко С. В., к. ф.-м. н., пров. наук. співр.
8 Активна Спін-залежні явища переносу та рекомбінації носіїв заряду в напівпровідниках та структурах на їх основі Третяк О. В., д. ф.-м. н., професор
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov