Теми дипломних робіт, що пропонуються студентам ІВТ : Кафедра нанофізики конденсованих середовищ

Статус Тема дипломної роботи Науковий керівник
1 Активна Автоматизація наукових досліджень Лисоченко С. В., к. ф.-м. н., с. н. с.
2 Активна Автофільтрація кремнієвих наночастинок та спостереження розмірного квантування у пористих мембранах Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
3 Активна Гібридні сонячні елементи з використанням наноматеріалів Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
4 Активна Дослідження властивостей GaAs польових транзисторів (field-electric transistors) з шарами InAs квантових точок в підзатворній області з метою створення нових функціональних електронних приладів Ільченко В. В., к. ф.-м. н., доцент
5 Активна Дослідження електричних властивостей напівпровідникових ноногетероструктур SiO2/Si-nс-/SiO2/Si з метою створення пристроїв нанопам’яті Ільченко В. В., к. ф.-м. н., доцент
6 Активна Дослідження конформаційної рухливості тирозил-тРНК синтетази та формування метастабільних α-спіральних елементів методами молекулярної динаміки Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
7 Активна Дослідження органічних напівпровідників світловипромінювальних структур на їх основі Науковий керівники Шкавро А. Г., к. ф.-м. н., доцент
8 Активна Дослідження полімерних та діелектричних плівок з напівпровідниковими наночастинками Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
9 Активна Дослідження термоакустичного та фотоакустичного ефекту в структурах з нанопористим кремнієм Гаврильченко І. В., к. ф.-м. н., асистент
10 Активна Оптичні властивості нанокомпозитних систем органічних напівпровідників та благородних металів в полімерних матрицях Стрільчук Г. М., к. ф.-м. н., асистент
11 Активна Розвиток алгоритмів цифрового обробітку сигналів зі значною шумовою складовою Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент
12 Активна Розробка апаратно-програмних платформ для реалізації високошвидкісних комп’ютерних інтерфейсів Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент
13 Активна Розробка методів маркування за допомогою флуоресцентних напівпровідникових наночастинок Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
14 Активна Розробка прецизійних вимірювальних систем на основі мікроконтролерів та програмованих логічних інтегральних схем Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент
15 Активна Флуктуаційні явища в напівпровідникових матеріалах та приладах Шкавро А. Г., к. ф.-м. н., доцент
16 Активна Фотолюмінесцентні властивості нанокомпозитів Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov