Теми дипломних робіт, що пропонуються студентам ІВТ : Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики

Статус Тема дипломної роботи Науковий керівник
1 Активна Вивчення впливу наночастинок на характеристики електрохімічних біосенсорів Солдаткін О. П., д. біол. н., професор
2 Активна Вивчення просторової структури та конформаційної рухливості цитокіна ЕМАР ІІ методами мультивимірної ЯМР-спектроскопії Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
3 Активна Дослідження фізико-хімічної природи спонтанних точкових мутацій ДНК методами квантової хімії Говорун Д. М., д. б. н., професор
4 Активна Елементарні фізико-хімічні механізми точкових мутацій ДНК, індукованих аналогами нуклеотидних основ: квантово-хімічне дослідження Говорун Д. М., д. б. н., професор
5 Активна Застосування комп’ютерних Грід-технологій для моделювання молекулярної динаміки білків Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
6 Активна Комп’ютерне моделювання просторової структури і динаміки тирозил-тРНК синтетази M. tuberculosis Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
7 Активна Оптимізація аналітичних характеристик амперометричного ферментного біосенсора для оцінки якості виноматеріалу Дзядевич С. В., д. біол. н., професор
8 Активна Розробка підходів біосенсорного детектування продукту полімеразної ланцюгової реакції фрагмента гена bcr-abl людини за допомогою спектрометра поверхневого плазмонного резонансу Солдаткін О. П., д. біол. н., професор
9 Активна Розробка проточної комірки та її адаптація для роботи з біосенсорами на основі рН-чутливих польових транзисторів Дзядевич С. В., д. біол. н., професор
10 Активна Температуро-індуковані локальні конформаційні зміни в цитокіні ЕМАР ІІ: дослідження методами флуоресцентної спектроскопії Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov