Сусь Богдан Богданович

Візитка
Стан: 
НДЧ-працівник
Науковий ступінь: 
к. ф.-м. н.
Посада: 
Старш. наук.співр.
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
НДЧ
Телефон: 
+38 (044 ) 526-05-82
Телефон: 
0(68) 321-93-69

 1976 р.н., канд. ф.-м. наук, науковий співробітник

Закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка у 2000 році. З 2000 до 2003 року навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 2006 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, за спеціальністю “Фізика напівпровідників і діелектриків”. Після закінчення аспірантури З 2004 р. працював на посаді молодшого наукового співробітника.

Проводить комплексні дослідження явищ, обумовлених анізотропними властивостями напівпровідників, які відбуваються за умов різного роду впливів на властивості кристалів - сильних тисків, опромінення частинками високих енергій, відпалу та ін. Бере участь у виконанні науково-дослідних тем зі створення електронних навчальних курсів, дистанційних лабораторних практикумів, дистанційно виконуваних лабораторних робіт, віртуальних симуляторів та впровадження інформаційних технологій в наукові дослідження й навчальний процес. Проходив стажування в університеті Альгарве, Португалія за програмою академічних обмінів у сфері європейської вищої освіти Erasmus Mundus External Cooperation Window, де викладав лекційні курси “Role of internet in Education”, “Methodology and aplications for the development of electronic tutorials”, “Semiconductor Electronics”.

Перелік основних наукових публікацій:

Budzulyak. S.I., Gorin A.E., Ermakov V.M., Kolomoets V.V.,B.B.Sus, Machulin V.F., Venger E.F. Correlated increase of E2- and E1- conductivity energies under strain-induced metal-insulator transition in n-Ge(Sb). Phys. Stat.sol.(b). -2004.- Vol.241, № 14. - Р.3210-3214.

B. Sus and J. Guerra. Electronic tutorial for educational computer networks. Research, Reflections and Innovations in integrating ICT in Education. - Vol.1. ISBN:978-84-692-1789-4, Spain, 2009. – p. 38-40

Ю.Жарких, С.Лисоченко, Б.Сусь, О.Третяк.Лабораторні роботи в дистанційному навчанні // Новий колегіум. - 2008. - № 5. - С. 45-52

Жарких Ю.С, Лисоченко С.В. Сусь Б.Б. Науково-методичні і навчальні проблеми віртуального лабораторного практикуму. Збірник наукових праць. НМетАУ. -Кривий Ріг: Теорія та методика електронного навчання, 2010, вип. №1.- С. 93-100

Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Сусь Б.Б., Третяк О.В. Віртуальний фізичний лабораторний практикум як складова ланка дистанційного навчання. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова., 2010, Вип.. 22. – С. 116-120

Має 45 наукових публікацій, серед яких 15 статей у фахових наукових виданнях та інші в працях наукових конференцій 

Наукові публікації: 
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov