Іванов Іван Іванович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
к. ф.-м. н.
Посада: 
Доцент
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Телефон: 
Тел.: +38 (044 ) 526-05-82

 1977 р.н., асистент

Закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2002 р. З 2003 р. працює асистентом кафедри напівпровідникової електроніки.

Читає лекційні курси "Сучасні пакети прикладних програм", "Мультимедійні технології", проводить семінарські та лабораторні заняття.

Іванов І.І. є керівником бюро сектору мережевих технологій Інформаційно-обчислювального центру університету. Впровадив в університеті систему інтернет- мовлення.

Основний напрям наукової роботи - оптичні та фотоелектричні властивості структур на основі поруватого кремнію, дослідження транспортних властивостей поруватих електродів. Займається впровадженням в учбовий процес сучасних мультимедійних технологій.

Наукові публікації: 
Тези конференцій: 
Рікіконка для сортування Місто Назва тез | Назва конференції | Автор(и)
2011 Кременчук Гетероструктури наноструктурований оксид титану – кремній
I-a міжнародна конференція "Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка"
Іванов І.І., Кузнецов Г.В., Мілованов Ю.С., Скришевський В.А.
2004 Кременчуг Особливості фотоелектричних процесів в контакті метал-поруватий кремній-кремній
Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології МЕТІТ-1
Козинець О.В., Іванов І.І., Гусак Н.М., Литвиненко С.В., Скришевський В.А.
Керівництво студентами: 
Рік вступу до магістратури ІВТ Студент | Тема дипломної роботи
2012 Кисловець Олександр Сергійович Кисловець Олександр Сергійович
-
2011 Маєвський Максим Володимирович Маєвський Максим Володимирович
Обробка даних сенсорних масивів
2011 Соляник Леонід Миколайович Соляник Леонід Миколайович
Моделювання сенсора на основі модифікованого Руже фільтра
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov