Рябухін Сергій Вікторович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
к. хім. н.
Посада: 
Доцент
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Телефон: 
+38 (044 ) 526-05-82

 

 1979 р.н., кандидат хімічних наук

Закінчив з відзнакою хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2001 р. В 2003-2007 рр. навчався в аспірантурі університету. В 2008 р. захистив кандидатську дисертацію "Триметилхлорсилан - перспективний конденсуючий реагент в реакціях за участю карбонільних сполук" (науковий керівник - д.х.н. Толмачов А.О.), з 2009 року працює над докторською дисертацією "Конденсуючі властивості триметилхлорсилану".

Працював молодшим (2008-2009 рр.) та науковим (2009 рр.) співробітником в хіміко-біологічному науково-виробничому центрі при хімічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувачем лабораторії розробки нових методів синтезу в ТОВ НВП "Єнамін" (2001-2007 рр.).

Викладає спеціальний курс "Комбінаторна хімія" для студентів кафедри органічна хімія та кафедри хімія природних сполук хімічного факультету.

Основні напрями наукових досліджень - комбінаторна хімія, новітні методи синтезу, медична хімія, хімія гетероциклічних сполук, паралельний синтез, твердофазний синтез, новітні технології в органічному синтезі, пошук нових конденсуючих реагентів.

Ним досліджено конденсуючу дію триметилхлорсилану та розроблено методологію його використання для паралельного синтезу бібліотек сполук, що містять понад 10000 структур.

Веде значну громадську та науково-організаційну роботу. Член журі Всеукраїнської олімпіади юних хіміків, рецензент провідних фахових міжнародних наукових журналів.

Опублікував більше ніж 30 наукових праць в провідних міжнародних фахових журналах, має 1 патент України. 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov