Костенко Віктор Іванович

Візитка
Стан: 
НДЧ-працівник
Науковий ступінь: 
к. ф.-м. н.
Посада: 
Пров.наук. співр
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
НДЧ
Телефон: 
+38 (044 ) 526-05-82

 

 1949 р.н., канд. фіз-мат. наук, заступник директора Інституту високих технологій з нуково-педагогічної роботи.

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету в 1976 р. У 1985 р. закінчив спецфакультет за спеціальністю "Лазерна техніка".

Працював інженером (1970-79 рр.), молодшим та (1979-85 рр.) науковим співробітником (1985-99 рр.) кафедри квантової радіофізики, головним інженером, керівником кріогенного комплексу (з 1999 р. і до теперішнього часу).

Основні напрями наукових досліджень - техніка надвисоких частот, радіоспектроскопія, фізика магнітних явищ, низькотемпературні дослідження надпровідної магнітної левітації.

Ним, зокрема, проведено експериментальне дослідження спектрів ФМР одновісних кристалів у стані з доменною структурою та при насиченні, розроблена методика створення і контролю наперед заданої доменної структури у тонких шарах гексаферитів. Створена експериментальна база, що дозволяє проводити вимірювання в широкому діапазоні частот (35-75 ГГц) та магнітних полів (0-20 кЕ), а також установка та методики регуляризації доменної структури (ДС) з метою зменшення густини дефектів реальної ДС.

Унікальна приладова база і набутий досвід дозволили науковій групі, до якої входить Костенко В.І., стати засновниками і дослідниками нової галузі радіофізичних досліджень - інформаційно-хвильових взаємодій і одного із практичних застосувань - інформаційно-хвильової терапії.

Стояв біля витоків створення науково-дослідного центру "Відгук", проводив науково-дослідні та госпрозрахункові роботи з цієї тематики. Основні результати проведених досліджень апробовані в багатьох медичних центрах і зараз застосовуються в медичній практиці, захищені патентом "Метод волновой терапии".

Разом з творчим колективом розроблено та створено експериментальну установку для проведення досліджень магнітосилового феномену "магнітна потенційна яма".

В лабораторії проводяться дослідження ефектів надпровідної магнітної левітації. Виконано перший етап науково-дослідної роботи з розробки та впровадження сучасних систем транспорту на основі нового принципу та технології надпровідної магнітної левітації.

На базі досліджених ефектів реалізовано нові технічні рішення, наприклад, НВЧ - резонатор та двочастотний НВЧ - резонатор.

Бере участь в розробці та впровадженні Державної цільової програми "Дослідження концепції магнітолевітуючого транспорту та розробка на цій основі конструкції дослідного зразка транспортного засобу" та в проекті Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) "Розробка та виготовлення міліметрового радара для транспортних засобів".

Бере активну участь у навчальному процесі кафедри, керує курсовими та дипломними роботами.

Опублікував близько 25 наукових праць в таких провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, як "ЖЭТФ", "ФТТ", "ЖТФ", "Phys. Stat. Solidi". Серед них 5 авторських свідоцтва на винаход 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov