Колотілов Сергій Володимирович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
д. хім н.
Посада: 
Доцент
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Телефон: 
+38 (044 ) 525-66-61

1977 р.н., кандидат хімічних наук

 

  Закінчив з відзнакою хімічний факультет Київського університету ім. Т.Шевченка в 1999 р. В 1999-2002 рр. навчався в аспірантурі Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України. В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Синтез, структура, спектральні, магнетохімічні і редокс-властивості поліядерних комплексів нікелю(ІІ) з оксимвмісними лігандами". Працював молодшим (з вересня по грудень 2002 р.) і науковим (2003-2006 рр.) співробітником Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України. З 2006 р. по теперішній час працює на посаді старшого наукового співробітника Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України.

  З 1999 по 2009 р. працював асистентом кафедри неорганічної хімії хімічного факультету ім. Т.Шевченка на 0,25 ставки, вів семінарські заняття і лабораторні роботи з загальної та неорганічної хімії.

  В 2003 р. пост-док в Лабораторії координаційної хімії (LCC), м. Тулуза, Франція (3 місяці). В 2008, 2009, 2010 рр. пост-док  в Університеті Рену, м. Рен, Франція (3 місяці кожного року).

   Основні напрями наукових досліджень - магнітні і сорбційні властивості пористих координаційних полімерів 3d і 4f металів; магнетизм поліядерних комплексів 3d і 4f металів; сорбційні і магнітні властивості композитів на основі пористих кремнеземів і магнітних наночастинок, мультифункціональні матеріали.

   Ним встановлено ряд закономірностей магнітних властивостей в три- і тетраядерних комплексах нікелю(ІІ). Розроблено підходи до створення координаційних полімерів з поліядерних "будівельних блоків", показано можливість зміни магнітних характеристик пористих координаційних полімерів при зміні кількості адсорбованих молекул в порах. Встановлено фактори, що визначають здатність сполук і композитів різних класів сорбувати водень. Розроблено методи інкорпорування ферімагнітних наночастинок в мезопористі молекулярні сита і методи синтезу магнітних композитів, що можуть знайти використання як сорбенти.

   Приймав участь у виконання ряду міжнародних проектів (INTAS, спільні проекти НАН України і CNRS, ДФФД і РФФД) і програм пріоритетних досліджень НАН України з розробки сенсорних систем, досліджень наноматеріалів і розробки матеріалів для зберігання водню.

  З 2007 р. по теперішній час очолює Раду молодих учених і спеціалістів Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України.

  Рецензент наукових фахових журналів Inorganic Chemistry (ACS), Journal of Solid State Chemistry (Elsevier), Catalysis Letters (Springer) та інших.

  Лауреат премії НАН України для молодих учених (2004 р., в співавторстві з к.х.н. К.С.Гавриленко і к.х.н. О.І.Приходько). Нагороджений медаллю НАН України "Талант, натхнення, праця" (2007 р.). Лауреат премії Верховної ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2010 р., разом з К.С.Гавриленко)

   Опублікував більше 50 статей, біля 70 тез доповідей на конференція різного рівня, співавтор 7 патентів України і 1 методичного посібника.

 

Вибрані публікації:

• A. V. Pavlishchuk, S. V. Kolotilov, M. Zeller, O. V. Shvets, I. O. Fritsky, S. E. Lofland, A. W. Addison, A. D. Hunter Magnetic and Sorption Properties of Supramolecular Systems Based on Pentanuclear Copper(II) 12-Metallacrown-4 Complexes and Isomeric Phthalates: Structural Modeling of the Different Stages of Alcohol Absorption Eur. J. Inorg. Chem., 2011, 4826–4836.

• E. A. Mikhalyova, S. V. Kolotilov, M. Zeller, L. K. Thompson, A. W. Addison, V. V. Pavlishchuk, A. D. Hunter Synthesis, structure and magnetic properties of Nd3+ and Pr3+ 2D polymers with tetrafluoro-p-phthalate Dalton Trans. 2011, 40, 10989–10996.

• A. S. Lytvynenko, S. V. Kolotilov, O. Cador, S. Golhen, L. Ouahab, V. V. Pavlishchuk Antiferromagnetic ordering in cobalt(II) and nickel(II) 1D coordination polymers with dithioamide of 1,3-benzenedicarboxylic acid New J. Chem., 2011,  35, 2179–2186.

R. A. Polunin, S. V. Kolotilov, M. A. Kiskin, O. Cador, S. Golhen, O. V. Shvets, L. Ouahab, Z. V. Dobrokhotova, V. I. Ovcharenko, I. L. Eremenko, V. M. Novotortsev, V. V. Pavlishchuk Structural flexibility and sorption properties of 2D porous coordination polymers constructed from trinuclear heterometallic pivalates and 4,4'-bipyridine Eur. J. Inorg. Chem., 2011, 4985–4992.

• A. V. Pavlishchuk, S. V. Kolotilov, M. Zeller, L. K. Thompson, I. O. Fritsky, A. W. Addison, A. D. Hunter A triple-decker heptadecanuclear (CuII)15(CrIII)2 complex assembled from pentanuclear metallacrowns Eur. J. Inorg. Chem., 2010, 4851–4858.

• R. A. Polunin, S. V. Kolotilov, M. A. Kiskin, O. Cador, E. A. Mikhalyova, A. S. Lytvynenko, S. Golhen, L. Ouahab, V. I. Ovcharenko, I. L. Eremenko, V. M. Novotortsev, V. V. Pavlishchuk Topology Control of Porous Coordination Polymers by Building Block Symmetry, Eur. J. Inorg. Chem., 2010, 5055–5057.

• A. S. Lytvynenko, S. V. Kolotilov, O. Cador, K. S. Gavrilenko, S. Golhen, L. Ouahab, V. V. Pavlishchuk Porous 2D coordination polymeric formate built up by Mn(II) linking of Fe3O units: influence of guest molecules on magnetic properties Dalton Trans. 2009, 3503-3509.

• A. V. Yakovenko, S. V. Kolotilov, O. Cador, S. Golhen, L. Ouahab, V. V. Pavlishchuk Structure, spectral and magnetic properties of 3-(p-pyridyl)-1,5-diphenylverdazyl (p-PyV) and binuclear copper (II) radical complex Cu2(CH3COO)4(p-PyV)2 Eur. J. Inorg.Chem. 2009, 2354–2361.

• S. V. Kolotilov, D. Schollmeyer, L. K. Thompson, V. Golub, A. W. Addison, V. V. Pavlishchuk Synthesis, structure and magnetic properties of oligometallic systems derived from di- and trinuclear copper(II) amido-oximate complexes Dalton Trans. 2008, P. 3007-3014.         

• S. V. Kolotilov, O. Cador, S. Golhen, O. Shvets, V. G. Ilyin, V. V. Pavlishchuk, L. Ouahab Synthesis, structure, sorption and magnetic properties of Ni(II) and Cu(II) complexes with thiosemicarbazone of 2-hydroxybenzaldehyde, bridged by 4,4'-bipyridine Inorg. Chim. Acta 2007,  v. 360, 1883-1889.

• S. V. Kolotilov, O. Shvets, O. Cador, N. Kasian, V. G. Pavlov, L. Ouahab, V. G. Ilyin, V. V. Pavlishchuk Synthesis, structure and magnetic properties of porous magnetic composite, based on MCM-41 molecular sieve with Fe3O4 nanoparticles J. Solid State Chem. 2006, v. 179, No. 8, P. 2426-2432

• A. V. Yakovenko, S. V. Kolotilov, A. W. Addison, S. Trofimenko, G. P. A. Yap, V. Lopushanskaya, V. V. Pavlishchuk Ni(II), Co(II) and Mn(II) tris(pyrazolyl)borate complexes with 2,6-di-tert-butyl-4-carboxy-phenol: formation of coordinated phenoxyl radical Inorg. Chem. Commun., 2005, 8, 10, 932-935

• S. V. Kolotilov, A. W. Addison , S. Trofimenko, W. Dougherty, V. V. Pavlishchuk Efficient mechanochemical synthesis of tris(pyrazolylborate) complexes of manganese(II), cobalt(II) and nickel(II) Inorg. Chem. Commun. 2004, 7, No. 4, 485-88.

• V. V. Pavlishchuk, S. V. Kolotilov, A. W. Addison, M. J. Prushan, D. Schollmeyer, L. K. Thompson, T. Weyhermüller, E. A. Goreshnik Structural, magnetic and related attributes of some oximate-bridged tetranuclear nickel(II) rhombs and a dinuclear congener J. Chem. Soc., Dalton Trans. 2003, 1588-95.

• V. V. Pavlishchuk, S. V. Kolotilov, A. W. Addison, M. J. Prushan, R. J. Butcher, L. K. Thompson A new class of macrocyclic complexes formed via nickel-promoted macrocyclisation of dioxime with dinitrile. Chem. Commun., 2002, 468-469.

• V. V. Pavlishchuk, S. V. Kolotilov, A. W. Addison, M. J. Prushan, D. Schollmeyer, L. K. Thompson, E. A. Goreshnik Synthesis, crystal and molecular structures, magnetic, spectral and redox properties of antiferro/ferromagnetic tetranuclear nickel(II) complexes. Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 2001, 40, 4734-4737.

• V. V. Pavlishchuk, S. V. Kolotilov, A. W. Addison, M. J. Prushan, R. J. Butcher, L. K. Thompson Mono- and Trinuclear Nickel(II) Complexes with Sulfur-Containing Oxime Ligands: Uncommon Templated Coupling of Oxime with Nitrile Inorg. Chem., 1999, 38, 1759-1766.

Електронна пошта : svk001 [at] mail.ru
Персональна сторінка

Основне місце роботи: Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського Національної академії наук України

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov