Гаврильченко Ірина Валеріївна

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
к. ф.-м. н.
Посада: 
Асистент
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра нанофізики конденсованих середовищ

Гаврильченко Ірина Валеріївна

Народилася у 1978 році в місті Києві. Кандидат фізико-математичних наук

Закінчила у 2001 році радіофізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Радіофізика та електроніка“ (кафедра напівпровідникової електроніки).

Закінчила аспірантуру (денна форма навчання) радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2009 році,  інженер, що виконує НТР, молодший науковий співробітник, асистент. В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на основі модифікованих шарів поруватого кремнію”. Опубліковані 38 наукових праць, серед яких 13 статей.

A. I. Benilov, I.V. Gavrilchenko, I.V. Benilova, V.A. Skryshevsky, M. Cabrera. Influence of pH solution on photoluminescence of porous silicon, // Sensors and Actuators A 137 (2007) P. 345–349

2. І.V. Gavrilchenko, А.І. Benilov, Yu.G. Shulimov, V.А. Skryshevsky, Thermally induced acoustic waves in porous silicon, Phys. Status Solidi C 6, No. 7, (2009), P. 1725– 1728

3. І.В. Гаврильченко, В.Н. Зінчук, В.А. Євтух, В.А. Скришевський , Вплив внутрішнього тиску в порах на електро-фізичні властивості поруватого кремнію. // УФЖ., 2008, т.53, №7, с.680-684

Наукові публікації: 
Тези конференцій: 
Керівництво студентами: 
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov