Вербицький Володимир Григорович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
д. тех. н.
Посада: 
Професор
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Телефон: 
Тел.: +38 (044 ) 434-86-00

Народився в 1952 році. Закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1976 р. В.Г.Вербицький розпочав трудову діяльність у науково-дослідному інституті мікроприладів. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію, у 2004 році – докторську дисертацію за спеціальністю «Твердотільна електроніка». Від грудня 1995р. директор Державного підприємства «Науково-дослідний інститут мікроприладів» Міністерства промислової політики України. Від вересня 2004 р директор Державного підприємства «Науково-дослідний інститут мікроприладів» НТК «Інститут монокристалів» НАН України.

Опубліковано понад 70 наукових праць та патентів, в тому числі монографії «Температурні та оптичні мікроелектронні  частотні перетворювачі»,2001р.,«Йонні  нанотехнології в електроніці», 2002 р. та «Розробка високоефективних мікро-, нанотехнологій оптоелектроніки і комунікаційних систем на їх основі», 2009 р.. (Перелік наукових праць за послідні 3 роки прикладається).

В.Г. Вербицький є членом двох спеціалізованих рад з присудження наукових ступеней із спеціальностей «Твердотільна електроніка» та «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація». Йому присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 2009р.- за розробку високоефективних технологій оптоелектроніки і комунікаційних систем на їх основі.

Очолюваний ним інститут мікроприладів є провідним підприємством в галузі мікроелектроніки, основними науковими та науково-технічними напрямами якого є:

- фундаментальні та прикладні дослідження мікро-, нано- та оптоелектронних структур для створення інтегральних схем, детекторів, світлодіодів та мікроелектронних приладів спеціального призначення;

- розробка, дослідження і впровадження у виробництво мікросхем, сенсорів та мікроелектронних приладів для сфери охорони здоров’я, моніторингу навколишнього природного середовища; антитерористичного обладнання (дозиметри, спектрометри, радіометри, прилади інтроскопії, інспекційні сканери та інш);

- створення приладів мікрофотоелектроніки інфрачервоного діапазону;

- розробка і дослідження монолітних НВЧ ВІС для твердотільної надвисокочастотної електроніки міліметрового діапазону довжин хвиль;

- розробка методів діагностики і фізико-технічних досліджень напівпровідникових матеріалів та приладів на їх основі;

- розробка конструкцій світлодіодних матриць на основі надяскравих світлодіодів та їх дослідне виробництво.

Наукові публікації: 
Керівництво студентами: 
Керівництво аспірантами: 
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov