Персоналії : Алфавіт : Все

Прізвищеіконка для сортування Науковий ступінь Посада
Ільченко Володимир Васильович Ільченко Володимир
Васильович
д. ф.-м. н. Професор, директор ІВТ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov