Персоналії : Алфавіт : Все

Прізвищеіконка для сортування Науковий ступінь Посада
Вишивана Ірина Григорівна Вишивана Ірина
Григорівна
к. ф.-м. н. Асистент
Войтешенко Іван Сергійович Войтешенко Іван
Сергійович
к. ф.-м. н. Асистент
Гавриленко Костянтин Сергійович Гавриленко Костянтин
Сергійович
к. хім. н. Асистент
Гаврильченко Ірина Валеріївна Гаврильченко Ірина
Валеріївна
к. ф.-м. н. Асистент
Гринь Світлана Валеріївна Гринь Світлана
Валеріївна
к. хім. н. Асистент
Стрільчук Галина Миколаївна асистент, к. ф.-м. н. Стрільчук Галина
Миколаївна
к. ф.-м. н. Асистент
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov