Персоналії : Алфавіт : Все

Прізвищеіконка для сортування Науковий ступінь Посада
Гавриленко Костянтин Сергійович Гавриленко Костянтин
Сергійович
к. хім. н. Асистент
Грабчук Галина Петрівна Грабчук Галина
Петрівна
к. хім. н. Доцент
Гринь Світлана Валеріївна Гринь Світлана
Валеріївна
к. хім. н. Асистент
Рябухін Сергій Вікторович Рябухін Сергій
Вікторович
к. хім. н. Доцент
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov