Наноматеріали та структури на їх основі, оптичні та квантові комп'ютери

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
1-Маг
Семестр: 
2
Підсумковий контроль: 
іспит
Лектор: 

Євтух А. А., д. ф.-м. н., професор

Лектор: 

Іванов І. І., к. ф.-м. н., асистент

Кафедра: 
Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Вид навчального курсу: 
Нормативний курс

Метою вивчення дисципліни „Наноматеріали та структури на їх основі” є ознайомлення студентів з основними наноматеріалів, їх властивостями, ідеями та методами фізики сучасних і перспективних напівпровідникових приладів на основі наноструктур, що є базовими для мікро- та наноелектроніки.
Цей курс надає знання з фізики нанорозмірних структур, їх властивостей, основ роботи напівпровідникових приладів на основі наноструктур, їх функціонального призначення та використання напівпровідникових приладів в електронних системах. Курс „Наноматеріали та структури на їх основі” є базовою дисципліною для розуміння фізики та сучасних технологій мікро- та наноелектроніки.
Студенти познайомляться принципами побулови і функціонування аналогових і цифрових оптичних процесорів, дізнаються про фізичні принципи і явища які лежать в основі створення оптичних логічних елементів. Отримають знання про теорію побудвои квантових комп'ютерів і про задачі які можуть бути розвязані за допомогою них

ПереглядДолученняРозмір
nanomaterials+qcomp-2013-v1.docx63.93 КБ
nanomaterials+qcomp-2013-v1.pdf280.05 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov