Тип курсів : Курс за вибором студентів

Семестріконка для сортування Назва курсу Лектор / Лектори
1 Факультатив з вибраних розділів загальної та квантової фізики для хіміків/біологів

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

1 Сучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорів

Солдаткін О. П., д. біол. н., професор

2 Цифрові технології у науковому експерименті

Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент

3 Хімія та фізика мультифункціональних матеріалів

Колотілов С.В., к. хім. н., доцент

3 Медична хімія

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Рябухін С. В., к. хім. н., доцент

3 Комбінаторна хімія та технології пошуку біологічно активних речовин

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Рябухін С. В., к. хім. н., доцент

3 Методологія органічного синтезу

Комаров І. В., д. хім. н., професор

3 Фізико-хімічні основи біомолекулярної електроніки

Дзядевич С. В., д. біол. н., професор

3 Молекулярна та квантова біофізика

Говорун Д. М., д. біол. н., професор

3 Напівпровідникові сенсори

Іванов І. І., к. ф.-м. н., асистент

3 Сучасний магнетизм: від основ до нанодинаміки

Шека Д. Д., д. ф.-м. н., доцент

3 Колективні збудження в конденсованому середовищі, низьковимірних системах та наноструктурах, і фізичні методи їх аналізу

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

3 Сучасна наноплазмоніка

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Гринько Д. О., к. ф.-м. н., доцент

Чегель В. І., к. ф.-м. н., доцент

3 Функціональні неорганічні матеріали

Кузнецов Г. В., д. ф.-м. н., професор

3 Дифракційні методи структурного аналізу

Шиванюк О. М., д. хім н., професор

3 Фотопровідні полімерні композити

Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov