Цифрові технології у науковому експерименті

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
2-Маг
Семестр: 
2
Підсумковий контроль: 
іспит
Лектор: 

Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент

Кафедра: 
Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Вид навчального курсу: 
Курс за вибором студентів
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov