Факультатив з вибраних розділів загальної та квантової фізики для хіміків/біологів

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
1-Маг
Семестр: 
1
Підсумковий контроль: 
залік
Лектор: 

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

Кафедра: 
Кафедра математики, теоретичної фізики і комп-рних технологій
Вид навчального курсу: 
Курс за вибором студентів

Курс викладається в першому семестрі магістратури в обсязі 34 годин лекцій і 34 годин практичних занять. Цей курс є доповненням до базової підготовки з фізики для студентів, що не вивчали фізику як профільний фах. Метою курсу є більш детальне вивчення тих питань, які викликають у студентів труднощі  при слуханні основного курсу "Вибрані розділи загальної та квантової фізики". Крім цього, за бажанням студентів дається додатковий матеріал у вигляді розгляду "міні-проектів" -- комплексних задач, що дозволяють проілюструвати шлях наукового дослідження від побудови спрощеної моделі до розуміння фізичних ефектів і отримання кількісних оцінок. Демонструються приклади використання можливостей сучасних комп'ютерних систем символьних обчислень при розв'язанні цих задач.
Приклади тем, що розбиралися на факультативі :
- Розмірні та модельні оцінки в фізиці;
- Приклади модельних оцінок для  динаміки тіл у в’язкому середовищі, число Рейнольдса,  особливості мікросвіту;
- Оцінка якісного вигляду енергетичних спектрів без розв’язання р-ння Шредінгера ;
- Моделювання процесів дифузії за допомогою випадкових блукань і стохастичних рівнянь.
- Метод Монте Карло і його застосування в фізиці
- Основи теорії фазових переходів Ландау, поняття про роль флуктуацій
- Основи теорії ядерного і спінового магнітного резонансу

Список літератури: 

 

А.Б.Мигдал "Качественные методы в квантовой теории" (.djvu)
H.C. Berg "Random walks in biology" (.djvu)
E.M.Purcell "Life at low Reynolds number" (.pdf)
Ashley Cadby "Some Aspects of Biological Physics" 
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov