Основи сучасної спектроскопії

Інcтитут/Факультет: 
ІВТ
Курс: 
1-Маг
Семестр: 
1
Підсумковий контроль: 
іспит
Лектор: 

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Лектор: 

Гавриленко К. С., к. хім. н.

Кафедра: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Вид навчального курсу: 
Нормативний курс

Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами основних теоретичних положень методів ЯМР, ІЧ, оптичної, ЕПР і мас спектроскопії, одержання практичних навичок з інтерпретації відповідних спектрів і їх використання для встановлення складу і будови сполук та структур на їх основі.
Курс складається з таких змістовних модулей: вступ та основні положення мас-спектрометрії. ЯМР спектроскопія; оптична спектроскопія конденсованих квантових систем (конденсованого стану речовини). Обидва змістовні модулі присвячені як фізичним основам відповідних методів, так і практичним рекомендаціям з використання цих методів у фізиці, хімії, біології. Особливу увагу буде приділено сучасним тенденціям розвитку даної галузі науки. Так, при вивченні мас-спектрометрії будуть розглянуті сучасні методи йонізації та аналізу йонів.
Частина курсу, що присвячена ЯМР, базується на сучасних двовимірних методиках. Буде наведено багато прикладів використання спектроскопічних методів у науковій роботі авторів курсу.

ПереглядДолученняРозмір
Spectroscopy_2013.doc150.5 КБ
Spectroscopy_2013.pdf186.86 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov