Список лекцій : Кафедра нанофізики конденсованих середовищ

Семестріконка для сортування Назва курсу Лектор / Лектори
1 Фізичні принципи сенсорики

Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор

2 Комп'ютерне моделювання в природничих науках

Ільченко В. В., к. ф.-м. н., доцент

2 Наноматеріали та структури на їх основі, оптичні та квантові комп'ютери

Євтух А. А., д. ф.-м. н., професор

Іванов І. І., к. ф.-м. н., асистент

2 Твердотільна мікро- та нанотехнологія, деградація та надійність матеріалів та структур на їх основі

Вербицький В. Г., д. тех. н., професор

2 Деградація та надійність

Шкавро А. Г., к. ф.-м. н., доцент

2 Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень

Давидовська Т. Л., д. біол. н., професор

Солдаткін О. П., д. біол. н., професор

Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент

Гринь С. В., M.Sc., асистент

2 Цифрові технології у науковому експерименті

Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент

3 Напівпровідникові сенсори

Іванов І. І., к. ф.-м. н., асистент

3 Функціональні неорганічні матеріали

Кузнецов Г. В., д. ф.-м. н., професор

4 Відновлювальні джерела енергії

Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov