Список лекцій : Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики

Семестріконка для сортування Назва курсу Лектор / Лектори
1 Вибрані розділи загальної біології та цитології (для фізиків)

Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент

1 Молекулярна біологія

Корнелюк О. І., д. біол. наук

1 Природні сполуки та біомолекули (цикл підготовки для фізиків)

Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент

Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент

1 Сучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорів

Солдаткін О. П., д. біол. н., професор

2 Біоінформатика

Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент

2 Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень

Давидовська Т. Л., д. біол. н., професор

Солдаткін О. П., д. біол. н., професор

Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент

Гринь С. В., M.Sc., асистент

3 Фізико-хімічні основи біомолекулярної електроніки

Дзядевич С. В., д. біол. н., професор

3 Молекулярна та квантова біофізика

Говорун Д. М., д. біол. н., професор

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov