Перелік навчальних курсів

ЛЕКЦІЇ

Семестр Лекційний курс Лектор Робоча програма
41 3 Фото-фізика вуглецевих π-електронмістких поверхонь та біофотоніка

Ящук В. М., д. ф-м. н., професор

Губанов В. О., к. ф-м. н., доцент

42 3 Фотопровідні полімерні композити

Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент

43 3 Функціональні неорганічні матеріали

Кузнецов Г. В., д. ф.-м. н., професор

44 2 Хімія наноматеріалів

Гринь С. В., M.Sc., асистент

45 3 Хімія та фізика мультифункціональних матеріалів

Колотілов С.В., к. хім. н., доцент

46 4 Цивільний захист

Лектор

47 2 Цифрові технології у науковому експерименті

Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov