Перелік навчальних курсів

ЛЕКЦІЇ

Семестр Лекційний курс Лектор Робоча програма
31 1 Супрамолекулярна хімія

Шиванюк О. М., д. хім н., професор

32 1 Сучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорів

Солдаткін О. П., д. біол. н., професор

33 3 Сучасна наноплазмоніка

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Гринько Д. О., к. ф.-м. н., доцент

Чегель В. І., к. ф.-м. н., доцент

34 3 Сучасний магнетизм: від основ до нанодинаміки

Шека Д. Д., д. ф.-м. н., доцент

35 2 Твердотільна мікро- та нанотехнологія, деградація та надійність матеріалів та структур на їх основі

Вербицький В. Г., д. тех. н., професор

36 2 Технології аналізу даних в природничих науках

Стрільчук Г.М., к. ф.-м. н.

37 1 Фізика низьковимірних систем

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

38 3 Фізико-хімічні основи біомолекулярної електроніки

Дзядевич С. В., д. біол. н., професор

39 1 Фізичні принципи сенсорики

Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор

40 1 Факультатив з вибраних розділів загальної та квантової фізики для хіміків/біологів

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov