Перелік навчальних курсів

ЛЕКЦІЇ

Семестр Лекційний курс Лектор Робоча програма
21 3 Молекулярна та квантова біофізика

Говорун Д. М., д. біол. н., професор

22 2 Наноматеріали та структури на їх основі, оптичні та квантові комп'ютери

Євтух А. А., д. ф.-м. н., професор

Іванов І. І., к. ф.-м. н., асистент

23 3 Напівпровідникові сенсори

Іванов І. І., к. ф.-м. н., асистент

24 3 Нестандартні методи сучасної спектроскопії нано-об'єктів фізики, хімії та біології

Шило С. О., к. ф.-м. н.

25 2 Основи сучасної мікроскопії

Лектор

26 1 Основи сучасної спектроскопії

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Гавриленко К. С., к. хім. н.

27 4 Охорона праці у високих технологіях

Лектор

28 3 Педагогіка і психологія вищої школи

Головко Н. І., к. п. н., доцент

29 1 Природні сполуки та біомолекули (цикл підготовки для фізиків)

Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент

Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент

30 3 Синергетика

Тартаківська О. В., д. ф.-м. н., професор

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov