Перелік навчальних курсів

ЛЕКЦІЇ

Семестр Лекційний курс Лектор Робоча програма
11 2 Електронна будова і фотоніка молекул

Іщенко О.О., д. хім. н., професор

12 2 Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень

Давидовська Т. Л., д. біол. н., професор

Солдаткін О. П., д. біол. н., професор

Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент

Гринь С. В., M.Sc., асистент

13 3 Колективні збудження в конденсованому середовищі, низьковимірних системах та наноструктурах, і фізичні методи їх аналізу

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

14 3 Комбінаторна хімія та технології пошуку біологічно активних речовин

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Рябухін С. В., к. хім. н., доцент

15 2 Комп'ютерне моделювання в природничих науках

Ільченко В. В., к. ф.-м. н., доцент

16 3 Медична хімія

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Рябухін С. В., к. хім. н., доцент

17 2 Методика викладання у вищій школі

Головко Н. І., к. п. н., доцент

18 3 Методологія органічного синтезу

Комаров І. В., д. хім. н., професор

19 4 Методологія та організація наукових досліджень

Добронравова І. С, професор

20 1 Молекулярна біологія

Корнелюк О. І., д. біол. наук

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov