Список лекцій ІВТ

Семестріконка для сортування Назва курсу Лектор / Лектори
1 Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії (цикл підготовки для фізиків)

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Гавриленко К. С., к. хім. н.

1 Основи сучасної спектроскопії

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Гавриленко К. С., к. хім. н.

1 Супрамолекулярна хімія

Шиванюк О. М., д. хім н., професор

1 Вибрані розділи загальної біології та цитології (для фізиків)

Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент

1 Молекулярна біологія

Корнелюк О. І., д. біол. наук

1 Фізика низьковимірних систем

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

1 Вибрані розділи загальної та квантової фізики для хіміків/біологів

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

1 Факультатив з вибраних розділів загальної та квантової фізики для хіміків/біологів

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

1 Вибрані розділи вищої математики та інформаційних технологій

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Вишивана І.Г., к. ф.-м. н., доцент

Стрільчук Г.М., к. ф.-м. н.

1 Інтелектуальна власність

Кохановська О. В., д. ю. н.

Шишка Р. Б., д. ю. н.

1 Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії (цикл підготовки для біологів)

Гавриленко К. В., к. х. н.

Гринь С. В., M.Sc., асистент

1 Природні сполуки та біомолекули (цикл підготовки для фізиків)

Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент

Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент

1 Сучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорів

Солдаткін О. П., д. біол. н., професор

1 Фізичні принципи сенсорики

Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор

2 Електронна будова і фотоніка молекул

Іщенко О.О., д. хім. н., професор

2 Хімія наноматеріалів

Гринь С. В., M.Sc., асистент

2 Біоінформатика

Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент

2 Комп'ютерне моделювання в природничих науках

Ільченко В. В., к. ф.-м. н., доцент

2 Наноматеріали та структури на їх основі, оптичні та квантові комп'ютери

Євтух А. А., д. ф.-м. н., професор

Іванов І. І., к. ф.-м. н., асистент

2 Твердотільна мікро- та нанотехнологія, деградація та надійність матеріалів та структур на їх основі

Вербицький В. Г., д. тех. н., професор

2 Технології аналізу даних в природничих науках

Стрільчук Г.М., к. ф.-м. н.

2 Деградація та надійність

Шкавро А. Г., к. ф.-м. н., доцент

2 Методика викладання у вищій школі

Головко Н. І., к. п. н., доцент

2 Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень

Давидовська Т. Л., д. біол. н., професор

Солдаткін О. П., д. біол. н., професор

Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент

Гринь С. В., M.Sc., асистент

2 Основи сучасної мікроскопії

Лектор

2 Цифрові технології у науковому експерименті

Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент

3 Хімія та фізика мультифункціональних матеріалів

Колотілов С.В., к. хім. н., доцент

3 Медична хімія

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Рябухін С. В., к. хім. н., доцент

3 Комбінаторна хімія та технології пошуку біологічно активних речовин

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Рябухін С. В., к. хім. н., доцент

3 Методологія органічного синтезу

Комаров І. В., д. хім. н., професор

3 Фізико-хімічні основи біомолекулярної електроніки

Дзядевич С. В., д. біол. н., професор

3 Молекулярна та квантова біофізика

Говорун Д. М., д. біол. н., професор

3 Напівпровідникові сенсори

Іванов І. І., к. ф.-м. н., асистент

3 Сучасний магнетизм: від основ до нанодинаміки

Шека Д. Д., д. ф.-м. н., доцент

3 Синергетика

Тартаківська О. В., д. ф.-м. н., професор

3 Колективні збудження в конденсованому середовищі, низьковимірних системах та наноструктурах, і фізичні методи їх аналізу

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

3 Фото-фізика вуглецевих π-електронмістких поверхонь та біофотоніка

Ящук В. М., д. ф-м. н., професор

Губанов В. О., к. ф-м. н., доцент

3 Педагогіка і психологія вищої школи

Головко Н. І., к. п. н., доцент

3 Сучасна наноплазмоніка

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Гринько Д. О., к. ф.-м. н., доцент

Чегель В. І., к. ф.-м. н., доцент

3 Нестандартні методи сучасної спектроскопії нано-об'єктів фізики, хімії та біології

Шило С. О., к. ф.-м. н.

3 Функціональні неорганічні матеріали

Кузнецов Г. В., д. ф.-м. н., професор

3 Дифракційні методи структурного аналізу

Шиванюк О. М., д. хім н., професор

3 Фотопровідні полімерні композити

Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент

4 Відновлювальні джерела енергії

Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор

4 Методологія та організація наукових досліджень

Добронравова І. С, професор

4 Цивільний захист

Лектор

4 Охорона праці у високих технологіях

Лектор

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov