Новини за всі роки : всі роки

8-12-2010

1. Доповідь Броварець Ольги Олександрівни за матеріалами дисертаційної роботи на тему:"Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами транзицій ітрансверсій" Зав. кафедри молекулярної біології, біотехнології та біофізики

1-12-2010

Доповідь: "Математичне моделювання та оптимізація фізичних процесів"

24-11-2010

Доповідь: "Нейронні мережі та їх застосування для інтерпритації спектрів РСГР"

17-11-2010

Доповідь: "Стан справ на великому адронному колайдері (LHC)"

3-11-2010

1.Наукова доповідь "Біологічні клітини як природний ядерний реактор" доктор фіз.-мат. наук, професор Висоцький В.І. 2.Підсумки прийому до аспірантури і докторантури.Заступник директора з наукової роботи

27-10-2010

Порядок денний:

1. Доповідь: "Стан справ на великому адронному колайдері (LHC)"

Доповідач: кандидат фіз.-мат. наук Зуб Станіслав Сергйович.

20-10-2010

Порядок денний:

1. Про організаційну роботу з приводу створення спеціальності "магістр

природничих наук та високих технологій" 

2-10-2010

1. Про організаційну роботу з приводу створення спеціальності «магістр природничих наук та високих технологій» Директор Інституту

2. Затвердження плану роботи комісії з профорієнтаційної роботи на новий навчальний рік. Голова профорієнтаційної комісії.

29-09-2010

Порядок денний:

1. Доповідь: "Методика створення електронних підручників"

 Доповідач: доктор фіз.-мат. наук, професор Жарких Юрій Серафімович.

8-09-2010

1.    Інформація про прийом студентів на перший курс. Заступник директора з навчальної роботи

2.    Затвердження атестації аспірантів. Завідуючі кафедрами

3.    Затвердження плану роботи Вченої ради інституту на новий навчальний рік. Вчений секретар

4.    Про початок першого семестру першого навчального року. Завідуючі кафедрами

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov