Новини за всі роки : всі роки

16-02-2011

Доповідь: "Сучасний стан холодного ядерного синтезу (Коментарії до представлення 10 кВ Energy catalizer)". Доповідач: Андреєв Євген Олександрович, Інститут фізики НАН України.

15-02-2011

В ауд. 500 фізичного факультету на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.08 Київського національного унiвеpситету iменi Тараса Шевченка вiдбудеться прилюдний захист дисертації

БРОВАРЕЦЬ Ольги Олександрівни

"ФІЗИКО-ХІМІЧНА ПРИРОДА СПОНТАННИХ ТА ІНДУКОВАНИХ МУТАГЕНАМИ ТРАНЗИЦІЙ І ТРАНСВЕРСІЙ",

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика (фізико-математичні науки).

9-02-2011

Доповідь: "Енергетичний спектр та електронні властивості вуглецевих нанотрубок" Доповідач: Андреєв Євген Олксандрович

8-02-2011

Порядок денний

  1. Початок другого семестру у студентів, готовність до навчально процесу.
  2. Підготовка до набору у магістратуру.
8-02-2011

1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії. Директор інституту

2. Результати наукової роботи Інституту високих технологій. Заступник директора з наукової роботи

4-02-2011

Порядок денний:

Профорієнтаційна робота в ІВТ

Доповідач: Іванов І. І.

2-02-2011

Доповідь: "Люмінцентні наночастинки карбіду кремнію для біології та медицини" Доповідач: магістр 1 року навчання, Сердюк Тетяна.

19-01-2011

1. Про поточні результати екзаменаційної сесії, та виховну роботу в інституті. Заступник директора з навчальної роботи

2. Про підготовку інституту до набору в аспірантуру та докторантуру. Заступник директора з наукової роботи

22-12-2010

Доповідь: "Контамінація довкілля вірусами та їх використання в технології" Доповідач: доктор біологічних наук, професор Бойко Анатолій Леонідович.

8-12-2010

Відбулося спільне засідання кафедр інституту високих технологій,де було представлено передзахист дисертаціїї "Фізико-хімічні механізми спонтанних та індукованих мутогенами транзицій і трансверсій" аспірантки кафедри молекулярної біології, біотехнології та біофізики Броварець Ольги Олександрівни.

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov