Новини за всі роки : всі роки

2-02-2011

Доповідь: "Люмінцентні наночастинки карбіду кремнію для біології та медицини" Доповідач: магістр 1 року навчання, Сердюк Тетяна.

19-01-2011

1. Про поточні результати екзаменаційної сесії, та виховну роботу в інституті. Заступник директора з навчальної роботи

2. Про підготовку інституту до набору в аспірантуру та докторантуру. Заступник директора з наукової роботи

22-12-2010

Доповідь: "Контамінація довкілля вірусами та їх використання в технології" Доповідач: доктор біологічних наук, професор Бойко Анатолій Леонідович.

8-12-2010

Відбулося спільне засідання кафедр інституту високих технологій,де було представлено передзахист дисертаціїї "Фізико-хімічні механізми спонтанних та індукованих мутогенами транзицій і трансверсій" аспірантки кафедри молекулярної біології, біотехнології та біофізики Броварець Ольги Олександрівни.

8-12-2010

1. Доповідь Броварець Ольги Олександрівни за матеріалами дисертаційної роботи на тему:"Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами транзицій ітрансверсій" Зав. кафедри молекулярної біології, біотехнології та біофізики

1-12-2010

Доповідь: "Математичне моделювання та оптимізація фізичних процесів"

24-11-2010

Доповідь: "Нейронні мережі та їх застосування для інтерпритації спектрів РСГР"

17-11-2010

Доповідь: "Стан справ на великому адронному колайдері (LHC)"

3-11-2010

1.Наукова доповідь "Біологічні клітини як природний ядерний реактор" доктор фіз.-мат. наук, професор Висоцький В.І. 2.Підсумки прийому до аспірантури і докторантури.Заступник директора з наукової роботи

27-10-2010

Порядок денний:

1. Доповідь: "Стан справ на великому адронному колайдері (LHC)"

Доповідач: кандидат фіз.-мат. наук Зуб Станіслав Сергйович.

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov