Новини за всі роки : всі роки

17-03-2011

Підписано угоду про наукове співробітництво між Інститутом високих технологій Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Інститутом теоретичної фізики Гановерського університету ім.

16-03-2011

Було проведено засідання Вченої ради Інституту високих технологій на якій були обговорені поточні питання, що стосувались навчання студентів і проходження ними виробничої практики.

2-03-2011

Доповідь: "Нові тенденції у проблемі низькотемпературних ядерних процесів" Доповідач: доктор фіз.-мат. наук, професор Висоцький Володимир Іванович.

23-02-2011

Запрошуємо Вас на методичний семінар Інституту високих технологій Київського національного університету ім. Т. Шевченка, що відбудеться в середу, 23 лютого 2011 року, о 14:30, у приміщенні Радіофізичного факультету університету (м.Київ, вул. Глушкова 2, корпус 5 ), в аудиторії 38.

16-02-2011

Доповідь: "Сучасний стан холодного ядерного синтезу (Коментарії до представлення 10 кВ Energy catalizer)". Доповідач: Андреєв Євген Олександрович, Інститут фізики НАН України.

15-02-2011

В ауд. 500 фізичного факультету на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.08 Київського національного унiвеpситету iменi Тараса Шевченка вiдбудеться прилюдний захист дисертації

БРОВАРЕЦЬ Ольги Олександрівни

"ФІЗИКО-ХІМІЧНА ПРИРОДА СПОНТАННИХ ТА ІНДУКОВАНИХ МУТАГЕНАМИ ТРАНЗИЦІЙ І ТРАНСВЕРСІЙ",

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика (фізико-математичні науки).

9-02-2011

Доповідь: "Енергетичний спектр та електронні властивості вуглецевих нанотрубок" Доповідач: Андреєв Євген Олксандрович

8-02-2011

Порядок денний

  1. Початок другого семестру у студентів, готовність до навчально процесу.
  2. Підготовка до набору у магістратуру.
8-02-2011

1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії. Директор інституту

2. Результати наукової роботи Інституту високих технологій. Заступник директора з наукової роботи

4-02-2011

Порядок денний:

Профорієнтаційна робота в ІВТ

Доповідач: Іванов І. І.

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov