Новини за всі роки : Загальна новина

13-12-2011

Наш колектив будує нову систему підготовки кадрів, націлену на інноваційний розвиток економіки, насичення її фахівцями  міждисциплінарного профілю. З цією метою при університеті нещодавно відкрито  Інститут високих технологій, який випус- кає магістрів з природничо-математичних  наук. Це кращі з тих, хто за час навчання в  бакалавраті проявив себе в науковій робо- ті, став лауреатом міжнародних і всеукраїнських олімпіад і конкурсів, вільно володіє іноземними мовами. .(Лінк)

7-12-2011

Запрошуємо Вас на семінар Інституту високих технологій Київського національного університету ім. Т. Шевченка, що відбудеться в середу, 7 грудня 2011 року, о 14:30, у приміщенні Інституту післядипломної освіти (м.Київ, вул. Васильківська 36), в аудиторії 81.

Порядок денний: Звіт про виконання наукових тем ІВТ

Доповідачі: Комаров Ігор Володимирович, Говорун Дмитро Миколайович

14-11-2011

Відкрита on-line реєстрація студентів-магістрів І-го курсу Інституту високих технологій на сайті навчального модуля edu.imbg.org.ua курсу "Молекулярна біологія", який читає проф.О.І.Корнелюк. Студенти отримують на сайті доступ до презентацій лекцій, практичних занять, допоміжних матеріалів та літератури. Передбачений  дистанційний інтерактивний режим роботи зі студентами, on-line консультації та проведення  вебінарів.

1-09-2011

Колектив ІВТ вітає першокурсників з початком навчального року.

1-06-2011

Інститут високих технологій проходить ліцензування підготовки магістрів спеціальності 8.18010023 "Високі технології" з ліцензованим обсягом 75 осіб денної форми навчання, і вже отримав згоду Департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти, науки, молоді та спорту на проведення ліцензування (заяв, вх. №2673/0/49-11 від 30.05.2011р.) Дана процедура дозволить збільшити ліцензований обсяг до 75 студентів.

12-05-2011

Відбулася зустріч викладачів Інституту високих технологій з випускниками-бакалаврами. Викладачі ІВТ розповіли про навчання в Інституті і відповіли на числені запитання студентів

30-04-2011

Викладачів Інституту високих технологій професорів Дзядевича С.В. та Євтуха А.А. в складі авторського колективу роботи «Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем» Одеським національним університетом ім.І.І.Мечникова висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 р.

26-04-2011

Відбулося засідання Вченої ради ДУ Інституту фармакології та токсикології" Академії медичних наук України (ДУ ІФТ)., на яке було запрошено заступника директора ІВТ Комарова І.В. Члени Вченої ради ДУ ІФТ заслухали доповідь Комарова І.В. "ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА - співробітництво в галузі науки з академічними Інститутами та приватними компаніями". Ідея тісного співробітництва між ІВТ та ДУ ІФТ в галузі пошуку лікарських засобів була одностайно підтримана.

15-04-2011
Щиро вiтаємо канд. фiз.-мат. наук, м.н.с. НДЧ Броварець Ольгу Олександрiвну та ii наукового керiвника член-кор. НАН Украiни, професора Говоруна Дмитра Миколайовича, завiдувача кафедри молекулярної бiологii, бiотехнологii та бiофiзики IВТ з отриманням щорiчної Премii Президента Украiни для молодих вчених

 

4-04-2011

На запрошення університету Астона з 4 по 11 квітня завідувач кафедри нанофізики конденсованих середовищ проф. В.А.Скришевський відвідав Університет Астона (Бірмінгем Великобританія).
Він виступив на семінарі з доповіддю “Porous silicon gas sensors” та провів перемови з Senior Pro-Vice-Chancellor prof.Helen Higson, Pro-Vice-Chancellor Phil Extance, associate Dean Dr.Philip Davies, prof.Sergei Turitsyn, Reader Dr.David Webb, Dr.Alex Rozhin.

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov