Наукова робота

Основні наукові напрямки. Наукові лабораторії. Презентація наукових досліджень.

На чотирьох кафедрах ІВТ працює близько 30 штатних співробітників — це висококваліфіковані науковці та досвідчений технічний персонал. Як було зазначено вище, наукова робота проводиться за найактивнішої участі студентів під керівництвом відомих вчених — професорів Інституту. За відносно короткий термін існування в ІВТ було створено потужний науковий колектив. Так, над науковими проектами працюють: академік АПН України, 3 члени-кореспонденти НАН України, близько 10 докторів та 15 кандидатів наук; 8 вчених, що мають звання професора. Серед співробітників ІВТ — 10 вчених, що входять до списку 100 найбільш цитованих науковців нашого університету, а чотири з них є серед топ-100 вчених України.

Дослідження проводяться в найактуальніших міждисциплінарних галузях науки. Наукові роботи публікуються в сучасних високорейтингових періодичних виданнях.

Науково-дослідна частина (наукові лабораторії)

  • НДЛ “Фізика і техніка напівпровідників”
    • Сектор “Технологічні методи наноелектроніки”
  • НДЛ “Методи дослідження властивостей матеріалів та структур на їх основі”
    • Сектор “Комп’ютерні технології в освіті”
  • НДЛ “Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів”
    • Сектор “Прикладні розробки та впровадження”
  • НДЛ “Технології та дослідження матеріалів і структур”

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov