Інформація для абітурієнтів - вступників у бакалавратуру ІВТ

 
Інститут високих технологій було засновано 1 липня 2009 р. Основними завданнями ІВТ є: створення цілісної системи підготовки та перепідготовки висококваліфікованих дослідників нової генерації у галузі високих технологій. Випускники ІВТ здатні розв'язувати проблеми сучасних природничих наук; проводити наукові дослідження, які вимагають глибоких фундаментальних міждисциплінарних знань, творчого мислення, навичок роботи на найсучаснішому дослідницькому та технологічному обладнанні; впроваджувати результати своїх досліджень у високотехнологічні галузі; проводити спільно з провідними університетами і лабораторіями світу, інститутами НАН України наукові дослідження з фізики, хімії, біології та відповідних високих технологій.
 
Головна мета: підготовка висококваліфікованого спеціаліста в галузі високих технологій, що займається науковими дослідженнями на стику природничих наук (біологія, фізика, хімія), розробкою та впровадженням наукоємних технологій у сферах наукової діяльності та виробництві.
 
Бакалаврат
 
Після вступу до інституту студенти вивчають предмети з вибраної ними при вступі базової спеціальності, а також замість вузької спеціалізації отримують фундаментальні міждисциплінарні знання. Студенти, що навчаються за базовим напрямком “фізика” і “прикладна фізика” поглиблено опановують хімічні і біологічні науки; студенти, що навчаються за базовим напрямком “хімія”  –  фізико-математичні та біологічні науки; студенти, що навчаються за базовим напрямком “біологія” фізико-математичні та хімічні науки. Нормативні базові курси викладаються згідно відповідних програм фізичного, хімічного факультетів, факультету радіофізики та комп'ютерних систем і ННЦ “Інститут біології та медицини”. Міждисциплінарні курси читаються викладачами ІВТ.
 
Практика: студенти ІВТ проходять практику на сучасному обладнанні в лабораторіях Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у провідних науково-дослідних інститутах НАН України, на підприємствах та фірмах відповідного профілю України та за її межами.
 
Викладачі: лекції, семінарські заняття, лабораторні роботи для студентів ІВТ проводять доктори та кандидати наук зі значним досвідом викладацької роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, зарубіжних університетах, наукових установах Національної академії наук України та з практичним виробничим досвідом.
 
Підготовка фахівців в Інституті високих технологій здійснюється на денній формі навчання за двома освітніми рівнями — БАКАЛАВР та МАГІСТР.
 
Напрями підготовки за освітнім рівнем “БАКАЛАВР”:
 • 09 Біологія. 091 Біологія. Освітня програма — Біологія (високі технології);
 • 10 Природничі науки. 102 Хімія. Освітня програма — Хімія (високі технології);
 • 10 Природничі науки. 104 Фізика та астрономія. Освітня програма —Фізика нанорозмірних та низьковимірних систем;
 • 10 Природничі науки. 105 Фізика та астрономія. Освітня програма — Нанофізика та наносенсорика.
Спеціальність підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “МАГІСТР”:
 • 10.102 Високі технології (Хімія та наноматеріали);
 • 10.102 Високі технології (Хемоінформатика);
 • 10.105 Високі технології (Прикладна фізика та наноматеріали); 
 • 16.162 Високі технології (Біотехнологія).
 
Термін навчання:
“Бакалавр”: денна — 4 роки
“Магістр”: денна — 2 роки
 
Форма навчання - держзамовлення
Можливе також навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб на контрактній основі.

Навчання проводиться за рахунок бюджетного фінансування і є безкоштовним для громадян України, що вперше здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень. Набір проводиться на конкурсній основі.

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Денна форма навчання

Нанофізика та наносенсорика

Українська мова та література

101

0,2

Фізика

120

0,45

Математика або 

іноземна мова

110 0,2

Додаток до атестата

-

0,1

Підготовчі курси

-

0,05

Фізика нанорозмірних та низьковимірних систем​

Українська мова та література

101

0,2

Фізика

120

0,45

Математика або 

іноземна мова

110

0,2

Додаток до атестата

-

0,1

Підготовчі курси

-

0,05

Хімія (високі технології)

Українська мова та література

101

0,2

Хімія

120

0,45

Математика або 

фізика

110

0,2

Додаток до атестата

-

0,1

Підготовчі курси

-

0,05

Біологія (високі технології)

Українська мова та література

101

0,2

Біологія

120

0,45

Хімія або іноземна мова 

110

0,2

Додаток до атестата

-

0,1

Підготовчі курси

-

0,05

 
Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за денною формою
навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі або право на зарахування за квотами, подають заяви тільки в електронній формі.
Вступники, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному
відборі, або право на зарахування за квотою і бажають скористатися цими правами, подають заяви для участі у конкурсі в паперовому вигляді.
Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення в закритих, та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.
Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується
 
 
ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ВСТУПНИК ПОДАЄ:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 •  документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
 •  свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 •  військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 •  документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 •  сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 •   документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 •  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 •  копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 •  копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 •  копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).
 •  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • два конверти (з марками по Україні) зі зворотньою адресою;
 • картонна папка-швидкозшивач, або папка на зав'язках.
 
Оригінали довідок про наявність пільг подаються особисто.
 
 
Проживання: всі студенти ІВТ (як правило) забезпечуються гуртожитком на території студмістечка за 5-7 хвилин неспішної ходи до лекційних аудиторій.
 
 
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov