Войтешенко Іван Сергійович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
к. ф.-м. н.
Посада: 
Асистент
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологий.

Народився у 1985 році, м. Чернігів.

У 2008 р. закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 20 вересня 2011 року достроково захистив кандидатську дисертацію на тему «Фізичні чинники спіральності 2´-дезоксирибополінуклеотидів: квантово-механічне моделювання» на присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика (фізико-математичні науки), науковий керівник – член-кореспондент, д.б.н., професор Говорун Д.М.

Напрямок наукових досліджень – вивчення фізико-хімічних властивостей структурних ланок нуклеїнових кислот квантово-механічними методами.

Автор 30 наук. праць.

Основні праці:

  • Внутрішньомолекулярні водневі зв’язки у конформерах низькомолекулярних моделей цукрово-фосфатного кістяка 2'- дезоксирибополінуклеотидів: аналіз топології електронної густини // Ukr. Bioorg. Acta. — 2010. — № 2;
  • Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі аніонного цукрово-фосфатного ланцюга ДНК // Доповіді НАН України. – 2010 - №11;
  • Повний конформаційний аналіз низькомолекулярної електронейтральної моделі цукрово-фосфатного ланцюга ДНК // Доповіді НАН України. – 2011 - №6;
  • Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі цукрово-фосфатного ланцюга натрієвої ДНК // Доповіді НАН України. – 2011 – №7;
  • Внутрішньомолекулярні ван-дер-ваальсові контакти у конформерах низькомолекулярних моделей цукрово-фосфатного кістяка 2'- дезоксирибополінуклеотидів: аналіз топології електронної густини // Ukr. Bioorg. Acta. — 2011. — № 1;
  • Пружні властивості низькомолекулярних сполук, що моделюють цукрово-фосфатний кістяк 2׳- дезоксирибополінуклеотидів // Вісник Київського університету серія фіз. мат. науки – 2011. ‑ №1.
  • Найпростіша молекулярна модель цукрово-фосфатного ланцюга 2׳- дезоксирибополінуклеотидів: квантово-механічна перевірка на адекватність // Український біохімічний журнал – 2011 – №1;
Наукові публікації: 
Тези конференцій: 
Рікіконка для сортування Місто Назва тез | Назва конференції | Автор(и)
2013 Севастополь Енергетичні характеристики таутомеризації вотсон-криківської пари основ ДНК, що містить модифікований цитозин. квантово-механічне дослідження
Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ –2013
Горбовцова Н.В., Войтешенко І.С., Говорун Д.М.
2013 Севастополь КВАНТОВО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВНОГО СІМЕЙСТВА МОДИФІКОВАНИХ ПАР НУКЛЕОТИДНИХ ОСНОВ m9Ade⋅m1Thy
Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ –2013
Плоднік Д.П., Войтешенко І.С., Говорун Д.М.
2012 Київ Енергетичні характеристики таутомеризації подвійним перенесенням протону вотсон-криківських пар основ днк, що містять модифікований цитозин: квантово механічне дослідження
Біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики
Войтешенко І. С.
2012 Київ Повне сімейство модифікованої пари нуклеотидних основ m1Thy⋅m9Ade, аналіз геометричних та енергетичних характеристик квантово-хімічними методами
Біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики
Плоднік Д.П., Войтешенко І.С., Говорун Д.М.
2011 Севастополь Пружні властивості електронейтральних низькомолекулярних сполук, що моделюють цукрово-фосфатний кістяк 2’- дезоксирибополінуклеотидів
конференції Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ-2011
Войтешенко І. С.
2010 Севастополь Квантово-механічні дослідження фізико-хімічних чинників, які детермінують спіральну будову структури ДНК
Актуальні питання теоретичної та прикладної біофізики, фізики та хімії. БФФХ-2010
Войтешенко І. С.
2010 Київ Quantum-mechanical analysis of physical factors determining DNA spiral structure
Physics of Liquid Matter: Modern Problems
Войтешенко І. С.
2010 Київ Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі цукрово-фосфатного ланцюга натрієвої ДНК квантово-механічними методами
Біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики
Войтешенко І. С.
2010 Львів Квантово-хімічний конформаційний аналіз низькомолекулярної електронейтральної моделі цукрово-фосфатного ланцюга ДНК
«Хімія та хімічні технології»
Войтешенко І. С.
2010 Київ Conformation analysis of low-molecular model of sugar-phosphate DNA chain
Modern Problems of Theoretical Physics
Войтешенко І. С.
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov