Цимбалюк Ольга Володимирівна

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
к. б. н.
Посада: 
Доцент
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Телефон: 
29-21

Цимбалюк Ольга Володимирівна

кандидат біологічних наук, біофізик
 • 1999 - закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за фахом «біофізика»;
 • 1999-2002 – аспірант кафедри біофізики біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2002-2007 – асистент кафедри біофізики біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2007 – 2013 – доцент кафедри біофізики ННЦ “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2013 – дотепер – старший науковий співробітник кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
 • У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію «Вплив активних субстанцій золотистого стафілококу на механокінетичні параметри скорочення-розслаблення гладеньких м’язів» (03.00.02 - біофізика).

 

Статті:

 1. Мірошниченко М.С., Цимбалюк О.В., Вєтров О.П. Переорієнтації доменів міозинової молекули в процесі поодинокого акту м'язового скорочення // Вісник КНУ Сер. Біологія, 1998, вип. 27, С. 27-32.

 2. Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Мірошниченко М.С. Токсин стафілокока модулює регуляторні механізми скорочення-розслаблення кільцевих гладеньких м'язів товстого кишечника // Біополімери і клітина, 2001, Т. 17, №1, С. 36-42.

 3. Цимбалюк О.В., Давидовська Т.Л., Давидовська Н.В., Мірошниченко М.С., Костерін С.О. Кінетична характеристика кофеїнової контрактури гладеньких м'язів caecum // Вісник КНУ. Сер. Біологія, 2001, Вип. 33, С. 13-16.

 4. Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Данилова В.М., Мірошниченко М.С., Холодна Л.С., Позур В.К. Вплив активних субстанцій стафілококу на АТРазну активність натурального актоміозину та міозину гладеньких м'язів // Український біохімічний журнал, 2001, №4, С. 24-28.

 5. Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Цимбалюк О.В., Прилуцький Ю.І., Костерін С.О. До питання про роль мітохондрій у регуляції скоротливої активності гладенького м'язу // Біополімери і клітина, 2001, №6, Т. 17, С. 522-525.

 6. Костерін С.О., Мірошниченко М.С., Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Прилуцький Ю.І. Феноменологічна механокінетична модель скорочення-розслаблення гладенького м'язу // Український біохімічний журнал, 2001, №6, С. 32-35.

 7. Костерін С.О., Мірошниченко М.С., Прилуцький Ю.І., Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В. Математична модель транссарколемного обміну іонів кальцію та Са2+ - залежного контролю скоротливої активності гладенького м’яза // Український біохімічний журнал, 2002, Т. 74, № 2, С. 128-133.

 8. Давидовська Т., Тєлєжкін В., Цимбалюк О., Богуцька К. Головний фактор патогенності золотистого стафілокока білок А – ефективний модулятор спонтанної електричної та механічної активності поздовжніх гладеньких м’язів сліпої кишки та збуджувальної дії в них ацетилхоліну // Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2002, Вип. 31, С. 175-182.

 9. Давидовська Т.Л., Філіппов І.Б., Цимбалюк О.В., Шуба М.Ф., Холодна Л.С. Фактор переносу модулює гальмівну дію ней-ро­медіаторів на гладе­нькі м’язи кишечника // Фізіологічний журнал. – 2002. - Т.48, № 5, С. 9-16.

 10. Богуцька К.І., Цимбалюк О.В., Данилова В.М. Особливості функціонування міозинової АТPази серцевого м’яза // Биополимеры и клетка. – 2002. – Т. 18, № 4, С. 297-300.

 11. Цимбалюк О.В., Давидовська Т.Л., Данилова В.М., Мірошниченко М.С., Позур В.К., Холодна Л.С. Вплив очищеного та клітиннозв'язаного білка А та пептидоглікану золотистого стафілокока на білки скоротливого апарату серцевого м'яза // Вісник КНУ, Сер. Біологія, 2002, Вип. 36-37, С. 83-90.

 12. Мірошниченко М.С., Цимбалюк О.В., Давидовська Н.В., Позур В.К. Вивчення впливу пеп­ти­­доглікану золотисто­го стафілокока на збуд­жу­ю­чу дію ацетилхолі­ну в гладеньких м’язах кише­чника // Вісник КНУ, Сер. Біологія., 2002, Вип. 38, С. 15-19.

 13. Богуцька К.І., Цимбалюк О.В., Пелюх Л.І., Данилова В.М. Порівняльні дослідження рН-залежності АТРазної активності скорочувальних білків серцевого м’яза // Вісник КНУ, Сер. Біологія, 2003, Вип. 39-41, С. 57-58.

 14. Богуцька К.І., Цимбалюк О.В., Данилова В.М., Мірошниченко М.С. Вплив рН середовища на АТФазну активність міозину різних типів м’язів // Фізіологічний журнал, 2003, Т. 49, № 6, с. 52-55.

 15. Цимбалюк О.В., Богуцька К.І., Давидовська Т.Л. Фактор переносу імунної реакти­вності до корпускулярних анти­генів золотистого стафілокока мо­дулює АТФ-азну активність та суперпреципітацію актоміозину серцевого м’язу // Вісник Харківського університету. Біофізичний вісник, 2005, №665, Вип. 1, С.77-80.

 16. Цимбалюк О.В., Онуфрийчук О.В., Векліч Т.О., Черенок С.О., Кальченко В.І., Костерін С.О. Порівняльне дослідження впливу оуабаїну і каліксарен біс-гідроксиметилфос-фонової кислоти на активність Na+/K+-АТФази на міханокінетику процесу “скорочення-розслаблення” гладенького м’язу // Фізика живого, 2006, Т.14, №1, С.53-72.

 17. Онуфрийчук О.В., Цимбалюк О.В., Мірошниченко М.С., Костерін С.О. Механокінетика “скорочення-розслаблення” кільцевого м’язу сліпої кишки (caecum) щурів // Фізика живого, 2006, Т.14, №3, С.63-75.

 18. Цимбалюк О.В., Онуфрийчук О.В., Мірошниченко М.С., Черенок С.О., Кальченко В.І., Костерін С.О. Каліксарен біс-гідроксиметилфосфонова кислота змінює механокінетичні параметри скорочення кільцевих гладеньких м’язів caecum щура, що викликані ацетилхоліном // Доповіді НАН України, 2007, № 9, С.167-173.

 19. Онуфрийчук О.В., Цимбалюк О.В., Мірошниченко М.С., Родік Р.В., Бойко В.І. Вплив каліксарену С107 та його фрагменту М3 на механокінетичні параметри процесу “скорочення-розслаблення” гладеньких м’язів caecum щура // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2007, №5, С. 41-46.

 20. Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Мірошниченко М.С., Іванов О.Я., Нурищенко Н.Є. Са2+- та Са2+-кальмодулін залежне скорочення скінованих гладеньких м’язів та його моделювання // Фізика живого, 2008, Т.16, №1,

 21. Радченко Н.В., Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Мірошниченко М.С., Іванов О.Я. Механічні характеристики хімічно скінованих гладеньких м’язів caecum. Участь внутрішньоклітинних депо Са2+ у формуванні їх вихідного та Са2+-індукованого напруження // Фізика живого, 2008, Т.16, №2, С.32-37.

 22. Радченко Н.В., Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Мірошниченко М.С. Аналіз динаміки змін напруження скінованих гладеньких м’язів при їх активації іонами са2+ та кофеїном // Фізика живого, 2009, Т.17, №1, С.72-75.

 23. Радченко Н.В., Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Меленевська Н.В., Холодна Л.С., Федоренко Т.В. Модульовані фактором переносу до candida гальмівні ефекти аденозинтрифосфорної кислоти та нітропрусиду натрію на гладенькі м’язи taenia coli // Фізика живого, 2009, Т.17, №2, С. 49-54.

 24. Цимбалюк О.В., Костерін С.О., Кальченко В.І., Родік Р.В. Порівняльне вивчення в дослідах in vitro та in vivo впливу каліксарену С107 та уабаїну на Na+,K+-АТФ-азну активність в плазматичних мембранах гепатоцитів щурів // Укр. біохім. журн, 2010, т. 82, №4, С. 78-85.

 25. Цимбалюк О.В., Костерін С.О., Кальченко В.І., Родік Р.В. механокінетичні параметри скоротливої активності гладеньких м’язів caecum щура за умов хронічної дії каліксарену с107 in vivo // Фізика живого, 2010, Т. 18, № 1, С. 47-51.

 26. Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Мірошниченко М.С., Федоренко Т.В. Скіновані гладенькі м’язи кишечнику. Са2+-незалежне напруження-розслаблення та його характеристики // Вісник КНУ. Біологія, 2011, Вип. 58, С. 12-15.

 27. Цимбалюк О.В., Мартынюк В.С. влияние магнитного поля крайне низкой частоты на вызванную К+-деполяризацией и ацетилхолином сократительную активность интестинальных гладких мышц // Фізика живого, 2011, Т.19, №1, С.20-25.

 28. Цимбалюк О.В., Костерін С.О. Na+,K+-АТФ-аза, ендогенні кардіостероїди та їх трансдукторна роль // Укр. біохім. журн. – 2012. – Т.84, №1, С.5-17.

 29. Меленевська Н.В., Цимбалюк О.В., Давидовська Т.Л., Холодна Л.С. Кінетичний аналіз модульованого імуноактивною субстанцією скорочення-розслаблення гладеньких м’язів taenia coli // Вісник КНУ. Біологія, 2012 (у друці).

 30. Меленевська Н.В., Цимбалюк О.В., Романенко О.В., Давидовська Т.Л. нефармакологічна корекція ритмоактивності гладеньких м’язів кишечнику // Вісник КНУ. Регуляція фізіологічних функцій, 2012 (у друці).

 31. Н.В. Меленевська, О.В. Романенко, Т.Л. Давидовська, О.В. Цимбалюк, Ю.І. Прилуцький, В. Черепанов, О. Марченко. Вуглецеві нанотрубки як модулятори спонтанної скорочувальної активності гладеньких м’язів кишечнику // Біотехнологія, 2012, №1, С. 48-52.

 32. Цимбалюк О.В., Мартинюк В.С. Вплив магнітного поля наднизької частоти на спонтанну скоротливу активність інтестинальних гладеньких м’язів // Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки», 2012, Випуск 2 (215), С.128-133.

 33. Цимбалюк О.В., Костерін С.О. Термомеханокінетика високоеластичної деформації гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту щура І. динамічні закономірності розтягування гладеньких м’язів шлунка // Біологічні Студії / Studia Biologica, 2012, Том 6/№2, С. 87–98.

 34. Цимбалюк О.В., Костерін С.О. Термомеханокінетика високоеластичної деформації гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту щура. ІІ. Явище гістерезису у випадку розтягування гладеньких м’язів шлунка та товстого кишечника // Біологічні Студії / Studia Biologica, 2012, Том 6/№3, С. 73–84.

 35. Цимбалюк О.В., Костерін С.О. Термомеханокінетика високоеластичної деформації гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту щура. ІІІ. Робота високоеластичного розтягування гладеньких м’язів антрального відділу шлунка // Біологічні Студії / Studia Biologica, 2013, Том 7/№1, С 21-30.

 36. Цимбалюк О.В., Костерін С.О. Застосування рівняння Віганда-Снайдера до термодинамічної інтерпретації високоеластичної деформації гладеньких м’язів шлунка // Доповіді НАН України, 2013, № 6, С.162-167.

 37. Цимбалюк О.В. Дослідження кінетичних закономірностей впливу оксиду азоту на викликані окситоцином скорочення гладеньких м’язів міометрія // Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки», 2013, №2 (255), С.121-126.

 38. Цимбалюк О.В., Костерін С.О. Вплив каліксарену С-90 на скоротливу активність гладеньких м’язів міометрія щурів // Біологічні Студії / Studia Biologica, 2013, Т.7, № 3 (у друці).

 39. Павловський В.І., Цимбалюк О.В., Мартинюк В.С., Кабанова Т.А., Халімова О.І. Дослідження дії синтетичних антагоністів брадикінінових рецепторів на гладенькі м’язи шлунку // Neurophysiology, 2013 (у друці).

 

Навчально-методичні праці:

 1. Прилуцький Ю.І., Богуцька К.І., Залоїло І.А., Оглобля О.В., Цимбалюк О.В., Мірошниченко М.С. Методичні вказівки до курсу “Інформатика” для студентів біологічного факультету // Київ, Видавничий центр «Київський університет», 2002, 67 с.

 2. Цимбалюк О.В., Мірошниченко М.С., Ноздренко Д.М. Навчальний посібник “Комп’ютерне моделювання біофізичних процесів” для студентів кафедри біофізики біологічного факультету // К.: ВПЦ “Вета копісервіс", 2005, 130 с.

 3. Цимбалюк О.В., Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Ноздренко Д.М. Методичні розробки за модульно-рейтинговим принципом організації навчального процесу “Біофізичні основи регуляції складних систем” для студентів біологічного факультету // К.: ВПЦ “Фітосоціоцентр”, 2006, 48 с.

 4. Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Жолос О.В., Прилуцький Ю.І., Цимбалюк О.В., Ляховецький Р.В. Навчальний посібник “Біофізика. Спецпрактикум з електробіофізики” // К.: ВПЦ “Фітосоціоцентр”, 2006, 138 с.

 5. Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Жолос О.В., Прилуцький Ю.І., Цимбалюк О.В., Меленевська Н.В. Методичні розробки за модульно-рейтинговим принципом організації навчального процесу “Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика” для студентів біологічного факультету // К.: ВПЦ “Фітосоціоцентр”, 2006, 52 с.

 6. Цимбалюк О.В., Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С. Навчальний посібник “Біофізика складних систем” для студентів біологічного факультету // К.: ВПЦ “Фітосоціоцентр”, 2006, 126 с.

 7. Ноздренко Д.М, Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Цимбалюк О.В. Навчальний посібник “Радіаційна біофізика” // К.: ВПЦ “Інтертехно-друк”, 2006, 163 с.

 8. Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Мартинюк В.С., Меленевська Н.В. Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни «Біофізика сенсорних систем» для студентів біологічного факультету // В-во ТОВ «Сучасні печатні технології «Бавок», 2011, 46 с.

 9. Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Мартинюк В.С., Шелюк О.В. Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни за блоком «Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика» для студентів біологічного факультету // В-во ТОВ «Сучасні печатні технології «Бавок», 2011, 62 с.

 

Тези конференцій (за останні роки):

 1. Цимбалюк О.В., Костерін С.О., Родік Р.В., Кальченко В.І. Дослідження впливу уабаїну та каліксарену С107 на активність Na++-АТФ-ази в плазматичних мембранах печінки щура в умовах in vivo та in vitro // Тези доповідей Х Українського біохімічного з’їзду. – Одеса.: Одеський державний медичний університет ім. І..І. Мечникова , 2010. – Укр. Біохім. Журн. – Т.82,№4 (додаток 1). – С. 112-113.

 2. Цимбалюк О.В., Костерін С.О. Дослідження хронічної дії каліксарену С107 на кінетичні характеристики скоротливої активності гладеньких м’язів caecum щура // Тези доповідей V з’їзду Українського біофізичного товариства. – Луцьк.: Волинський національний університет ім. Лесі Українки. - 2011. – Матеріали з’їзду. – С. 134.

 3. Меленевська Н.В., Мірошниченко М.С., Цимбалюк О.В., Давидовська Т.Л., Любченко Г.А. Кінетичні характеристики викликаних фактором переносу змін електричної та скоротливої активності гладеньких м’язів // Тези доповідей V з’їзду Українського біофізичного товариства. – Луцьк.: Волинський національний університет ім. Лесі Українки. - 2011. – Матеріали з’їзду. – С. 92.

 4. Цимбалюк О.В., Костерін С.О. Особливості дії інгібітора натрієвої помпи каліксаренуС107 в умовах in vivo // Біологічно активні речовини. – Міжнародна науково-практична конференція, Новий Світ, 23-28 травня 2011 С.621-622.

 5. Цимбалюк О.В., Мартинюк В.С. Вплив слабких магнітних полів на механокінетичні параметри скоротливої активності кільцевих гладеньких м’язів caecum щура // Біологічно активні речовини. – Міжнародна науково-практична конференція, Новий Світ, 23-28 травня 2011. - С.723-724.

 6. Цимбалюк О.В., Мартинюк В.С. слабое магнитное поле крайне низкой частоты угнетает вызванную к+-деполяризацией и ацетилхолином сократительную активность гладких мышц// IX Международная Крымская конференция "Космос и биофера", вересень 2011.

 7. В. С. Мартынюк, О. В. Цимбалюк Влияние слабого магнитного поля крайне низкой частоты на сократительную активность гладких мышц // Междисциплинарная конференция «Адаптационные стратегии живых систем» (червень 2012) с 287-288

 8. Н.В. Меленевська, О.В. Цимбалюк, О.В. Романенко, Т.Л. Давидовська, Ю.І. Прилуцький, Т.В. Федоренко Багатостінні вуглецеві нанотрубки модулюють амплітудно-частотні характеристики гладеньких м’язів // Междисциплинарная конференция «Адаптационные стратегии живых систем» (червень 2012) с 289-290

 9. Меленевська Н.В., Цимбалюк О.В., Давидовська Т.Л., Холодна Л.С. Вплив фактора переносу імунної реактивності до дифтерійно-правцевого анатоксину на спонтанну електричну та скорочувальну активність гладеньких м’язів taenia coli // VI Международная конференция "Психофизиологические и висцеральные функции в норме и патологии" (жовтень 2012, Київ).

 10. Tsymbalyuk O.V., Rodik R.V., Kalchenko V.I., Kosterin S.O. Chronic action of calixarene С-107 under in vivo conditions on Na+,K+-ATPase activity of rat hepatocyte plasmatic membranes // III International Symposium: INTRACELLULAR SIGNALING AND BIOACTIVE MOLECULES DESIGN (вересень 2012, Львів)

 11. Martynyuk V.S., Tseyslyer Yu.V., Tsymbalyuk O.V., Shelyuk O.V., Nurishenko N.E. modification of functional state of muscle tissue upon influence extremely low frequency of electromagnetic field // III International Symposium: INTRACELLULAR SIGNALING AND BIOACTIVE MOLECULES DESIGN (вересень 2012, Львів) с 32

 12. Tsymbalyuk O.V., Kosterin S.O.Thermomechanokinetics of viscoelastic deformation of smooth muscles in rat stomach // Advances in Pharmacology and Pathology of the Digestive Tract – 2012 (4th International Scientific Conference) (вересень 2012, Київ).

 

 

Наукові публікації: 
Керівництво студентами: 
Керівництво аспірантами: 
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov