Третяк Олег Васильович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
д. ф.-м. н.
Посада: 
Професор
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
НДЧ
Телефон: 
+38 (044 ) 526-05-82

 

 1942 р.н., професор, перший директор Інституту високих технологій, академік Академії педагогічних наук України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України.

Вищу освіту здобув у Київському університеті імені Тараса Шевченка, який закінчив у 1965 р, тут закінчив аспірантуру. Після закінчення аспірантури до теперішнього часу викладацька, науково-дослідна та адміністративна робота пов'язана з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

В 1971 р. захистив кандидатську дисертацію "Исследование доменной электрической неустойчивости в высокоомном GaAs" (наукові керівники проф. Карханін Ю.І., проф. Воробйов Ю.В.), а в 1986 р. - докторську "Исследование спин-зависимых явлений переноса и рекомбинации в полупроводниках и полупроводниковых структурах.

За час роботи у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка обіймав такі посади: асистент (1965 р.), доцент (1982 р.), професор (1988 р.), завідувач кафедри радіоелектроніки (з 1996 р. кафедра напівпровідникової електроніки) з 1990 р., декан радіофізичного факультету (1990 р.), перший проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1992- 2008 рр.). Ініціатор створення та директор Інституту високих технологій (з 2009 р.).

Викладав такі лекційні курси: "Основи напівпровідникової електроніки", "Мікроелектроніка", "Автоматизація наукових досліджень", "Фізика напівпровідників". "Явища в напівпровідниках в сильних електричних полях", "Сучасні проблеми електроніки".

Науково-дослідна діяльність на радіофізичному факультеті університету пов'язана з дослідженням явищ рекомбінації і переносу носіїв заряду в напівпровідниках та структурах на їх основі із застосуванням сучасних ефектів і експериментальних методів та методик (спін-залежні рекомбінаційні явища, релаксаційна спектроскопія глибоких рівнів).

Загальна кількість наукових публікацій понад 250.

Видано підручники:

"Основи фізики напівпровідників". Третяк О.В., Лозовський В.З.

  • Київ, том 1 - 2007р., стор. 338.
  • Київ, том 2 - 2009р., стор. 383.

 

"Засоби та системи автоматизації наукових досліджень". Третяк О.В., Бойко Ю.В. Киів, 2007, стор. 319.

Монографії:

  • "Фізичні основи спінової електроніки". Третяк О.В., Барабанов О.В., Львов В.А. Київ, 2002, стор. 314.
  • "Спінзалежна та електроно-діркова рекомбінація у напівпровідниках". Третяк О.В., Барабанов О.В., Львов В.А. Київ, 2001, стор. 175.
Наукові публікації: 
Керівництво студентами: 
Керівництво аспірантами: 
Вступ Статус Дисертант | Тема
2012 1 рік навчання Коломієць Надія Миколаївна Коломієць Надія Миколаївна
Формування плівкових структур на основі гетерогенних вуглецевих та модифікованих наносистем та дослідження їхніх електрофізичних властивостей в процесах адсорбції
2010 3 рік навчання Корінь Сергій Анатолійович Корінь Сергій Анатолійович
Застосування нейронних мереж для інтерпретації складних спектрів.
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov