Спосіб моделювання протипухлинного впливу на аденокарциному передміхурової залози

Автор(и): 
Резніков О.Г., Корнелюк О.І., Чайковська Л.В., Полякова Л.І., Сачинська О.В
Публікація: 
Патент №70342 від 11.06.2012 р
Рік: 
2012
Країна: 
UKR
Підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Спосіб моделювання протипухлинного впливу на аденокарциному передміхурової залози включає введення блокатора андрогенних рецепторів флутафарму (флутаміду). Мишам лінії СВА з трансплантованою тканиною аденокарциноми передміхурової залози людини вводять додатково підшкірно цитокіноподібний поліпептид ЕМАР-ІІ і за посиленням атрофічних та деструктивних змін в ксенографтах оцінюють ступінь гальмування росту пухлини.
 
A method for modeling antitumor effect on adenocarcinoma of the prostate comprises the administration of androgen receptor blocker Flutafarm (Flutamide). To CBA mice with transplanted tissue of human prostate adenocarcinoma EMAR polypeptide-II is administered subcutaneously in addition and by increasing of atrophic and destructive changes in xenohrafts the degree of inhibition of tumor growth is assessed.
 
Способ моделирования противоопухолевого воздействия на аденокарциному предстательной железы включает введение блокатора андрогенных рецепторов флутафарма (флутамида). Мышам линии СВА с трансплантированной тканью аденокарциномы предстательной железы человека вводят дополнительно подкожно цитокинообразный полипептид Эмар-II и по усилению атрофических и деструктивных изменений в ксенографтах оценивают степень торможения роста опухоли.
ПереглядДолученняРозмір
70342.pdf146.97 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov