Скришевський Валерій Антонович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
д. ф.-м. н.
Посада: 
Професор, завідувач кафедрою
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Телефон: 
Тел.: +38 (044 ) 526-05-82

Народився 8 грудня 1955 року в м. Києві.

Доктор фізико-математичних наук, професор

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Київського університету в 1978 р. В 1978-81 р.р. навчався в аспірантурі фізичного факультету. В 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Оптичні властивості деяких домішок та дефектів структури в GaAs(Cr)” (наукові керівники- проф. Новиков М.М., проф. Вакуленко О.В.), а в 2001 році- докторську дисертацію "Генераційно-рекомбінаційні процеси в гетероструктурах з тонкими шарами поруватого кремнію та оксиду кремнію".

З 1981 року працював на радіофізичному факультеті Київського університету на посадах молодшого наукового, наукового, старшого наукового співробітника, завідувача сектора, завідувача Проблемної лабораторії, доцента,  з 2002 р. - професора кафедри напівпровідникової електроніки. З 2009 року- завідувач кафедри нанофізики конденсованих середовищ Інституту високих технологій при Київському університеті.

Викладає лекційні курси “Фізичні принципи сенсоріки”, "Оптичні та фотоелектричні явища", “Функціональна оптоелектроніка”, “Напівпровідникові сенсори”, "Відновлювальні джерела енергії " для студентів радіофізичного факультету та Інституту високих технологій. Читав лекції в університетах Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, Словаччини. Неодноразово працював запрошеним професором в Ecole Centrale та INSA (Ліон, Франція), Technical University (Мюнхен, Німеччина) та Hahn-Meitner Institute (Берлін, Німеччина).

Основні напрямки наукових досліджень- нерівноважні процеси в напівпровідникових гетероструктурах, фізико-хімічні властивості наноматеріалів, напівпровідникові сенсори, сонячна та воднева енергетика. Ним вперше розроблені кремнієві сонячні елементи з дифузійно-розсіючими шарами поруватого кремнію, розвинуто оптичні та фотоелектричні методи дослідження структурно-хімічних неоднорідностей в напівпровідникових гетеропереходах. Створено теорію роботи та експериментально досліджено хімічні сенсори на основі гетероструктур з тонкими шарами поруватого кремнію для детекції водню, вологи, воднево-вуглецевих сполук. Створено новий тип лічильників води і тепла, тверді накопичувачі водню на основі нанопоруватого кремнію для живлення малопотужної побутової апаратури. Розроблено технологію формування стабільних колоїдних розчинів наночастинок карбіду кремнію та кремнію з розміром 1,0-6.0 нм, які характеризуються високим квантовим виходом люмінесценції в ближньому УФ та видимому діапазоні та запропоновано їх використання в якості флуоресцентних міток біоклітин. Розвинуто метод автофільтрації на мембранах мезопористого кремнію  для розмірного  тюнінгу  кремнієвих наночастинок в колоїдних розчинах.

Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій.

Веде значну громадську та науково-організаційну роботу. Вчений секретар Науково-координаційної ради та бюро Державної цільової науково-технічної програми “Нанотехнології та наноматеріали”, вчений секретар Об’єднаної науково-технічної ради Програми розвитку співробітництва в галузі нанотехнологій між МОН України і Федеральним агентством з науки та інновацій Російської Федерації, член секції радіоелектроніки Комітету з Держпремій України в галузі науки і техніки, член редколегії “Вісника Київського університету”. Член 2 спецрад із захисту докторських дисертацій при Київському університеті та Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАНУ, член оргкомітетів міжнародних конференцій з прикладної фізики, електроніки та сенсоріки, дійсний член Американського Нано Товариства. Член ДЕК радіофізичного факультету, член комісій по прийому екзаменів в аспірантуру, здачі кандидатських іспитів за спеціальністю фізика напівпровідників і діелектриків (01.04.10). Неодноразово був офіційним опонентом із захисту докторських та кандидатських дисертацій, членом журі із захисту PhD дисертацій в університетах Франції.

Опублікував більше 250 наукових та науково-методичних праць. Серед них 5 авторських свідоцтв та патентів на винаходи,  3 монографії та 1 навчальний посібник:

1.             В.А.Скришевський, В.П.Толстой, Инфракрасная спектроскопия полупроводниковых структур, Киев, Лыбидь, 1991, 187 с.

2.             V.P.Tolstoy, I.V.Chernyshova, V.A.Skryshevsky, Handbook of Infrared Spectroscopy of Ultrathin Films, Wiley, New York, 2003, 710 р.

3.             В.А.Скришевський, Фізичні основи напівпровідникових хімічних сенсорів, Київ, ВПЦ Київський університет, 2006, 190 с. 

4.             А.П.Оксанич, В.А.Тербан, С.О.Волохов, М.І.Клюй, В.А.Скришевський, В.П.Костильов, А.В.Макаров, Сучасні технології виробництва кремнію та кремнієвих фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії, Кривий ріг, Мінерал, 2010, 267 с.

 

Наукові публікації: 
Рікіконка для сортування Назва статті | Журнал | Автор(и)
2013 Impedance spectroscopy of composites based on porous silicon and silica aerogel for sensor applications.
Karlach А.Yu., Kuznetsov G.V., Milovanov Yu.S., Skryshevsky V.A.
Functional materials. 2013, -Vol.20, N 2, 2013 p.
2013 Porous silicon Bragg mirrors on single- and multi-crystalline silicon for solar cells
Ivanov I.I., Skryshevsky V.A., Nychyporuk T., Lemiti M., Makarov A.V., Klyui N.I., Tretyak O.V.,
Renewable Energy, 55, 7, 2013, pp. 79-84
2013 Impact of cell division on intracellular uptake and nuclear targeting with fluorescent SiC-based nanoparticles
Tetiana Serdiuk, Vladimir Lysenko, Barbara Mognetti, Valery Skryshevsky, Alain Géloën
Journal of Biophotonics Volume 6, Issue 3, pages 291–297, March 2013
2012 Peculiarities of Current Transport in Titanium Oxide-Silicon Heterostructures
Yu.S. Milovanov, I.V. Gavrilchenko, V.Ya. Gayvoronsy, G.V. Kuznetsov, V.A. Skryshevsky
Ukr. J. Phys. 2012, Vol. 57, N 5, p.545-551
2012 Optical and Nonlinear Optical Properties of Nanostructured Aluminum Oxyhydroxide: The Effect of Thermal Treatment
Gayvoronsky, V. Ya.; Kopylovsky, M.A.; Yatsyna, V.O.; Karlash, A. Yu.; Skryshevsky, V.A.; Khodan, A.N.
Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, Volume 7, Number 6, November 2012 , pp. 596-601
2012 Kinetics of adsorption–desorption processes of alcohol molecules in porous silicon Bragg mirror
I.I. Ivanov, V.A. Skryshevsky, T. Serdiuk, V. Lysenko
Sensors and Actuators B: Chemical Volume 174, November 2012, Pages 521–526
2012 Effect of thermal treatment and ageing on IR transmission and visible photoluminescence of nanostructured aluminum oxyhydroxide
A. Yu. Karlash, V. A. Skryshevsky, A. N. Khodan, A. V. Kanaev, V. Ya. Gayvoronsky
2012 J. Phys. D: Appl. Phys. 45 365108
2012 SELF-ASSEMBLY ARCHITECTURES OF NEW DNA-BASED STRUCTURES IN AIR AND IN LIQUIDS ANALYZED BY ATOMIC FORCE MICROSCOPY
M. IAZYKOV, D. SICARD, Y. CHEVOLOT, E. SOUTEYRAND, M. PHANER-GOUTORBE, V. A. SKRYSHEVSKY, G. POURCEAU, J. J. VASSEUR, F. MORVAN.
Int. J. Nanosci. 11, 1240017 (2012) [5 pages] DOI: 10.1142/S0219581X12400170
2012 Особливості протікання струму в гетероструктурах оксид тітану - кремній
Ю.С. Мілованов, І.В. Гаврильченко, В.Я. Гайворонський, Г.В. Кузнецов, В.А. Скришевский
Укр. фіз. жури. 2012. Т. 57, №5, с. 546-551
2012 An AFM investigation of surface energy of pentacene films on parylene-c and benzocyclobutene
Iazykov, M., Erouel, M., Villey, R., Souteyrand, E., Tardy, J., Phaner-Goutorbe, M., Skryshevsky, V.A.
Funct. Mater. Lett. 05, 1250016 (2012) [5 pages]
Тези конференцій: 
Рікіконка для сортування Місто Назва тез | Назва конференції | Автор(и)
2012 Одеса Оптимізація характеристик сенсорних структур на основі планарного кремнієвого p-n переходу
5-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" СЕМСТ-5
О. В. Козинець, С. В. Литвиненко, В. А. Скришевський.
2011 пос. Кацивели Гетероструктуры нанопористый оксид титана – кремний
ІV-я Международная конференции Функциональная база наноэлектроники
Гаврильченко И.В., Кузнецов Г.В., Милованов Ю.С., Скрышевский В.А.
2011 Кременчук Гетероструктури наноструктурований оксид титану – кремній
I-a міжнародна конференція "Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка"
Іванов І.І., Кузнецов Г.В., Мілованов Ю.С., Скришевський В.А.
2011 Ужгород Інжекційні струми в гетероструктурах оксид титану – кремній
V-а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників
Мілованов Ю.С., Гаврильченко І.В., Кузнецов Г.В., Скришевський В.А.
2011 Київ Failure of thermal barrier coatings subjected to CMAS attack
7-th International Conference 'Electronics and Applied Physics'
Boturchuk E.Ya., Kuznetsov G.V., Milovanov Y.S., Skryshevsky V.A.
2004 Кременчуг Особливості фотоелектричних процесів в контакті метал-поруватий кремній-кремній
Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології МЕТІТ-1
Козинець О.В., Іванов І.І., Гусак Н.М., Литвиненко С.В., Скришевський В.А.
Керівництво студентами: 
Рік вступу до магістратури ІВТ Студент | Тема дипломної роботи
2011 Ткач Павло Юрійович Ткач Павло Юрійович
Фотоелектричні властивості кремнієвих p-n переходів з полімерними шарами, які характеризуються «аномально великими» зсувом стокса
2010 Пастушенко Антон Юрійович Пастушенко Антон Юрійович
Розробка VLS технології створення кремнієвих нанониток для тандемних сонячних елементів
2010 Сердюк Тетяна Володимирівна Сердюк Тетяна Володимирівна
Специфічна флуоресцентна візуалізація клітин та протипухлинна терапія за допомогою напівпровідникових наночастинок
Керівництво аспірантами: 
Вступ Статус Дисертант | Тема
2013 2 рік навчання Ботурчук Євген Ярославович Ботурчук Євген Ярославович
-Кремнієві сонячні елементи із включенням наноструктурованих матеріалів
2011 2 рік навчання Бєлобров Дмитро Олександрович Бєлобров Дмитро Олександрович
Розробка хімічних сенсорів на основі напівпровідникових наноматеріалів
2010 захищена дисертація Карлаш Ганна Юріївна Карлаш Ганна Юріївна
Фотолюмінесцентні властивості композитів на основі нанокремнію з аерогелем кремнезему та поруватого наноструктурованого оксигідроксиду алюмінію
Здобувач, асистент РФФ
2007 захищена дисертація Язиков Максим Язиков Максим
Growth of pentacene on parylene and on BCB for organic transistors application , and DNA-based nanostructures studied by Amplitude –Modulation Atomic Force Microscopy in air and in liquids
Спільна аспірантура КНУ та Ecole Central (Франція)
2007 аспірантура закінчена Мілованов Юрій Сергійович Мілованов Юрій Сергійович
Електрофізичні властивості гетероструктур на основі нанокремнію
Працює інженером ІВТ, закінчує дисертацію
2004 захищена дисертація Манілов Антон Ігоревич Манілов Антон Ігоревич
Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем
2003 захищена дисертація Бенілов Артур Бенілов Артур
Development of Luminescent, Electrical and EDM Methods Applicable for Porous Silicon/Silicon Sensors
Спільна аспірантура КНУ та Ecole Central (Франція)
2002 захищена дисертація Іванов Іван Іванович Іванов Іван Іванович
Фотоелектричні процеси в гетероструктурах на основі нанодисперсних Si i TIO2
2001 захищена дисертація Гаврильченко Ірина Валеріївна Гаврильченко Ірина Валеріївна
Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на основі модифікованих шарів поруватого кремнію
2000 захищена дисертація Ничипорук Олексій Ничипорук Олексій
Simulation, fabrication et analyse de cellules photovoltaïques à contacts arrières interdigités
Спільна аспірантура КНУ та INSA, Lyon (Франція)
1996 захищена дисертація Козинець Олексій Володимирович Козинець Олексій Володимирович
Фізичні властивості кремнієвих фотоперетворювачів з вбудованими дельта- та псі- шарами
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov