Шкавро Анатолій Григорович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
к. ф.-м. н.
Посада: 
Доцент
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Телефон: 
Тел.: +38 (044 ) 526-40-09;
Телефон: 
+38 (044 ) 526-05-82

 

 Шкавро Анатолій Григорович (28.01.1953, м. Костопіль, Рівненської обл.), канд. фіз.-мат. наук, доц.

1976 закінчив радіофізичний факультет Київ. університету, каф. фізики напівпровідників, 1986 спец. факультет зі спеціальності "інтегральна та функціональна мікроелектронна техніка".

В університеті: 1976-78 стажист-дослідник, 1978-81 аспірант, 1981-86 молодший науковий співробітник, 1986-90 асистент, 1990 доцент кафедри фізики напівпровідників.

З 2010 року доцент кафедри нанофізики конденсованих середовищ інституту високих технологій. 1985 захистив кандидатську дисертацію на тему "Исследование физических основ надежности контактов алюминий-кремний с барьером Шоттки" (наук. кер. проф. В.І.Стріха). Вчене звання доцента присвоєно у 1992.

Основні напрями наукових досліджень - формування, робота та деградація напівпровідникових структур з бар'єром Шоткі, флуктуаційні явища в напівпровідниках та напівпровідникових структурах, органічні напівпровідники та структури на їх основі.

Читав та читає такі лекційні курси: "Фізика напівпровідників", "Методи дослідження напівпровідників", "Основи напівпровідникової електроніки", "Статист. радіофізика", "Напівпровідникова електроніка", "Фізичні основи мікроелектроніки", "Фізичні основи надійності напівпровідникових приладів та інтегральних схем", "Мікропроцесорна техніка", "ЕОМ експеримент та машинна обробка інформації", та ін. Організував практикуми з машинного моделювання (разом з Ільченком Вол.В.), з мікропроцесорної техніки, з автоматизації експериментальних досліджень. Понад 20 років був відповідальним за практикум з фізики напівпровідникових приладів.

Вчений секретар спеціалізованих вчених рад К 068.18.01 (1990-1995), Д 26.001.31 (1996-2004) (спеціальності: радіофізика, фізика плазми, фізика напівпровідників та діелектриків), з 1997- вчений секретар секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Співавтор понад 60 наук. праць та 6 посібників.

Основі праці:
Практичні рекомендації до проведення вимірювань у фізиці напівпровідників.
Загальні методи боротьби із завадами та наведеннями. Навч. посіб. К., 2002 (у співав.);
Практикум з фізики напівпровідникових приладів. К., 2007;
Определение параметров p+-слоя в контактах Al-p+-слой-Si // Полупроводниковые приборы с барьером Шоттки. К., 1979 (у співав.);
Aging and degradation of structures aluminium - silicon with a Schottky barrier after a pulsing laser exposure // Functional Materials 2003.10. №3 (in co-authership);
Спін-залежний струм в структуррах на основі КНС // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 2010 Т.1(7), №3, р. 27-32 (у співав.). 

Наукові публікації: 
Керівництво студентами: 
Рік вступу до магістратури ІВТ Студент | Тема дипломної роботи
2011 Сорока В'ячеслав Олександрович Сорока В'ячеслав Олександрович
Світловипромінюючі структури на основі органічних напівпровідників
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov