Разумова Маргарита Анатоліївна

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
к. ф.-м. н.
Посада: 
Доцент
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра математики, теоретичної фізики та комп'ютерних технологій
Разумова Маргарита Анатоліївна
1964 р.н., канд. ф.-м. наук, доцент
 
Закінчила фізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка в 1986 р., в 1986-1988 рр. навчалася в аспірантурі. В 1988-2012 рр. працювала у Київському державному університеті на кафедрі теоретичної фізики фізичного факультету на посадах: інженер, науковий співробітник, асистент, доцент. З 2012 працює в Інституті високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді старшого наукового  співробітника.
Кандидатську дисертацію на тему: “Дослідження електронних збуджень та оптичних спектрів неметалічних кристалів з дислокаціями” (наук. керівник — доц. В.М. Хотяїнцев) за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика захистила в 1992 році.
Напрями наукової діяльності: теоретичні дослідження електронних збуджень та оптичних спектрів кристалів з дислокаціями, явищ взаємодії поверхні кристалів з інтенсивним   випромінюванням, квантова оптика. Читала курси: основи векторного та тензорного аналізу, теорія функцій комплексної змінної, матриця густини та її застосування, квантова оптика, основи екології. Проводила семінарські заняття з математичного аналізу, векторного та тензорного аналізу, теорії функцій комплексної змінної, електродинаміки, методів математичної фізики та квантової механіки.
 
Співавтор чотирьох навчальних посібників, на які надано гриф Міністерства освіти і науки України:
1. М.Ф. Ледней, М.А. Разумова, О.В. Романенко, В.М. Хотяїнцев “Збірник задач з векторного та тензорного числення: навчальний посібник для студ. фізичних факультетів ун-тів”. –  Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 129 с.
2. М.А. Разумова, В.М. Хотяїнцев “Основи векторного і тензорного аналізу: навчальний посібник для студ. фізичних спец. ун-тів”. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2011. 216 с.
3. C.М. Єжов, М.А. Разумова “Теорія функцій комплексної змінної: навч. посіб. для студентів фізичних спеціальностей університетів”. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. 191 с.
4. C.М. Єжов, М.А. Разумова “Теорія функцій комплексної змінної в задачах і прикладах: навч. посіб. ”  – Київ: НАУ, 2013. 208 с.
 
Автор 30 наукових праць.
 
Вибрані наукові публікації:
 
1.   Razumova M.A. and Khotyaintsev V.N. Polarization of dislocation absorption and luminescence in direct gap semiconductors with edge dislocations. // Physica Status Solidi (b)174, No.1, p.165-174, 1992.
2.   Razumova M.A. and Khotyaintsev V.N. Bound Hole States in Direct-Gap Semiconductors with Screw Dislocations. // Physica Status Solidi(b), 188, No.2, P.751-760, 1995.
3.   Razumova M.A., Suprun A.D. and Shmelyova L.V. Surface Destruction Threshold Determination with Account for Nonlinear Absorption of Laser Radiation. // Functional materials,  4, No.2, p.267-271, 1997.
4.   Razumova M.A. and Khotyaintsev V.N. Polarized Light Absorption in Direct-Gap Semiconductors Related to Bound States in a Long-Range Deformation Potential of Dislocations. // Physica Status Solidi(b), 210, No.2, p.791-796, 1998.
5.   Razumova M.A. and Suprun A.D. Long-term Existence of a Solid Surface under Temperature above Melting Point. Is it Possible? // Applied Physics A, 67, p.237-239, 1998.
6.   Верлан Э.М., Разумова М.А. Сжатые состояния модели Джейнса-Каммингса и их возбуждение в параметрических процессах. // Оптика и спектроскопия, 93, №4, с.618-624, 2002  (Verlan E.M. and Razumova M.A. Squeezed states of the Jaynes-Cummings model and their excitation in parametric processes. // Optics and Spectroscopy, 93, No.4, p.567-573, 2002)
7.  Хотяїнцев В.М., Разумова М.А. Поляризаційні особливості спектрів поглинання світла в прямозонних напівпровідниках з гвинтовими дислокаціями поблизу краю міжзонного поглинання. // Український фізичний журнал49, №10, С.986-991, 2004. (Khotyaintsev V.N., Razumova M.A. Polarization-related peculiarities of light absorption spectra in direct-gap semiconductors with screw dislocations near the fundamental absorption edge. // Ukr. J. Phys.  49, No.10, 985-990, 2004.)
8.  Razumova M.A.,·Dmitruk I.M. Splitting of Plasmon Frequency in Spherical Metal Nanoparticles in Anisotropic Medium // Plasmonics 8, issue 4, pp 1699-1706, 2013.
 
Наукові публікації: 
Керівництво студентами: 
Керівництво аспірантами: 
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov