Портативна потенціометрична біосенсорна система для одночасного визначення концентрацій сечовини та креатиніну

Автор(и): 
Марченко Світлана Володимирівна; Солдаткін Олександр Олексійович; Зінченко Олена Анатолівна; Солдаткін Олексій Петрович; Павлюченко Олексій Сергійович; Кукла Олександр Леонідович
Публікація: 
Патент на корисну модель № 78180 11.03.2013, бюл. № 5
Рік: 
2013
Країна: 
UKR
Підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Портативна потенціометрична біосенсорна система для одночасного визначення концентрацій сечовини та креатиніну складається з двох потенціометричних біосенсорів, перший з яких має два рН-чутливих польових транзистора, на один з яких нанесена робоча мембрана на основі рекомбінантної уреази, селективна до сечовини, на другий нанесена референтна мембрана, другий біосенсор, також має два рН-чутливих польових транзистора, на один з яких нанесена робоча мембрана, селективна до креатиніну, на другий нанесена референтна мембрана, а вказані біосенсори призначені для підключення до аналого-цифрового іонно-сенсорного вимірювача параметрів рідких середовищ, а виходи цього приладу підключені до відповідних входів комп'ютера.
 
A portable potentiometric bio-sensor system for simultaneous determination of concentrations of urea and creatinine comprises two potentiometric bio-sensors the first of which includes two pH-sensitive field transistors to one of which working membrane on basis of recombinant urease selective to urea is applied, and to the second one reference membrane is applied, second bio-sensor, besides that it includes two pH-sensitive field transistors to one of which working membrane selective to creatinine is applied, to the other one reference membrane is applied, and the bio-sensors are intended for connection to analog-digital ion-sensor measuring device for measurement of parameters of liquid media, and the outputs of the device are connected to respective inputs of computer.
 
Портативная потенциометрическая биосенсорная система для одновременного определения концентраций мочевины и креатинина состоит из двух потенциометрических биосенсоров, первый из которых имеет два рН-чувствительных полевых транзистора, на один из которых нанесена рабочая мембрана на основе рекомбинантной уреазы, селективная к мочевине, на второй нанесена референтная мембрана, второй биосенсор, также имеет два рН-чувствительных полевых транзистора, на один из которых нанесена рабочая мембрана, селективная к креатинину, на второй нанесена референтная мембрана, а указанные биосенсоры предназначены для подключения к аналогово-цифровому ионно-сенсорному измерителю параметров жидких сред, а выходы этого прибора подключены к соответствующим входам компьютера.
ПереглядДолученняРозмір
78180.pdf364.68 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov