Основні наукові напрямки ІВТ

Основними напрямками наукових досліджень Інституту високих технологій є:

 • теоретичні та експериментальні дослідження спінзалежного транспорту та рекомбінації носіїв заряду в нанооб’єктах та  напівпровідникових структурах;
 • вивчення можливостей використання “ядерного зонду” в дослідженнях властивостей та в технологічних процесах створення  нанооб’єктів;
 • розробка та впровадження сучасних комп’ютерних технологій у навчальний процес;
 • вивчення природи дефектних станів у напівпровідниках за допомогою розробленого в Інституті унікального релаксаційного ємнісного спектрометра;
 • створення напівпровідникових гетероструктур та матеріалів, наночастинок в твердотільній матриці та рідинах, пористих напівпровідників і діелектриків, органічних напівпровідників, квантових точок; та дослідження їхніх фізико-хімічних властивостей;
 • вивчення взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною, з низьковимірними та мезоскопічними системами;
 • дослідження фізики квантових магнетиків і ультрахолодних атомних систем в оптичних ґратках;
 • дослідження механізмів функціонування живого на різних рівнях організації, механізмів взаємодії біополімерів між собою та з низькомолекулярними сполуками;
 • in silico дизайн нових речовин з високою біоактивністю;
 • розробка біосенсорів нового покоління;
 • вивчення впливу фізико-хімічних факторів на клітинний метаболізм;
 • супрамолекулярна хімія;
 • синтез і дослідження модифікованих пептидів – потенційних  лікарських засобів.

Роботи проводяться в співробітництві з вченими Франції, Німеччини, Росії та інших країн в рамках спільних наукових програм та грантів, з широким залученням молодих вчених та студентів.

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov