Навчальний процес в ІВТ: Магістратура

МАГІСТРАТУРА

Навчання в магістратурі ІВТ триває 2 роки. Оскільки магістрами ІВТ стають випускники-бакалаври різних факультетів та університетів (інститутів) з неоднаковою базовою освітою та надбаними знаннями, то на початку навчання студенти (окрім випускників бакалаврату ІВТ) отримують необхідний обсяг знань з суміжних наук. Бакалаври фізико-математичного напрямку вивчають біологію та хімію, бакалаври хімічного напрямку — фізику та біологію, бакалаври біологічного напрямку — фізику і хімію.

В подальшому для студентів читаються лекції з базових спеціальностей, лекції міждисциплінарного циклу, лекції за вибором. Весь навчальний матеріал, що  викладається студентам, комплексно охоплює основні актуальні напрямки і тенденції в галузях високих технологій. Кожний лекційний  курс має цикл лабораторних робіт для практичного засвоєння та закріплення знань.

Студенти 2-го року навчання можуть самостійно обрати лекційні курси з тих напрямів, в яких вони хотіли б отримати чи поглибити  знання для подальшої наукової роботи. Для цього їм пропонується 3 блоки дисциплін по 6 актуальних курсів з фізичних, хімічних, біологічних наук в кожному. Студенти обирають по одному обов'язковому лекційному курсу з кожного блоку дисциплін та ще 2 будь-які курси за бажанням.

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov