КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ БІОСЕНСОРА

Автор(и): 
Гребеньков Ілля Миколайович; Міхаль Олександр Олексійович; Дзядевич Сергій Вікторович
Публікація: 
Патент України на корисну модель № 77278.- Подано: 06.07.2012- Опубліковано: 11.02.2013, бюл. № 3
Рік: 
2013
Країна: 
UKR
Підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Кондуктометричний перетворювач біосенсора складається з пластини діелектрика, пари металевих електродів у вигляді зустрічної гребінки, захисного шару діелектрика, біомембрани.
 
A conductometric transducer of bio-sensor comprises a dielectric plate, pair of metal electrodes as counter terminal, protective layer of dielectric, bio-membrane.
 
Кондуктометрический преобразователь биосенсора состоит из пластины диэлектрика, пары металлических электродов в виде встречной гребенки, защитного слоя диэлектрика, биомембраны.
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov