Кондуктометрична біосенсорна система для визначення концентрації L-аргініну в розчині

Автор(и): 
О.Я.Саяпіна, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін, Н.Є.Стасюк Г.З.Гайда, М.В.Гончар
Публікація: 
Патент України на корисну модель № 64025.- Подано: 08.04.2011.- Опубліковано: 25.10.2011, бюл. № 20.
Рік: 
2011
Країна: 
UKR
Підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Кондуктометрична біосенсорна система для визначення концентрації L-аргініну в розчині належить до галузі охорони здоров'я, тваринництва та харчової промисловості і може бути застосована для визначення концентрації L-аргініну в розчинах з метою вивчення функціонального стану ферментативної системи людини та тварин.
 
Conductometric biosensor system for determination of concentration of L-arginine in solution relates to the field of health, cattle breeding and food industry and can be used for determination of concentration of L-arginine in solutions for study of functional state of fermentative system of a human person and animals.
 
Кондуктометрическая биосенсорная система для определения концентрации L-аргинина в растворе относится к области здравоохранения, животноводства и пищевой промышленности и может быть применена для определения концентрации L-аргинина в растворах с целью изучения функционального состояния ферментативной системы человека и животных.
ПереглядДолученняРозмір
64025.pdf265.28 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov