Комаров Ігор Володимирович

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
д. хім н.
Посада: 
Професор, завідувач кафедрою
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Телефон: 
Тел.:+38 (044) 521-35-66

Біографія

Ігор Володимирович Комаров народився в с. Іркліїв Черкаської області Чорнобаївського району в 1964 році. Закінчив з відзнакою Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка в 1985 році і з того часу почав працювати в цьому закладі, спочатку на посаді інженера. І. В. Комаров отримав вчену ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю "органічна хімія" в 1991 році.

Дисертаційна робота була виконана під керівництвом професора Корнілова М. Ю. і була присвячена використанню лантаноїдних зміщуючих реагентів у ЯМР-спектроскопії. Після захисту кандидатської дисертації І. В. Комаров перебував на стажуванні в Університетській хімічній лабораторії в Кембріджі (Великобританія) та в Інституті дослідження каталізу в Ростоці (Німечина). Його науковими керівниками під час стажування були відомі вчені, професор Антоні Кірбі та професор Армін Бьорнер.

В 1997 році Комаров І. В.  продовжив роботу на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді асистента, зараз обіймає посаду заступника директора Інституту високих технологій з питань науки. В 2003 році Ігор Володимирович підготував та захистив докторську дисертацію, присвячену синтезу та дослідженню модельних сполук в хімії.

Отримав вчене звання професора в 2007 році.

Ігор володимирович є науковим консультантом науково-виробничого підприємства "УкрОргСинтез", що проводить синтез органічних сполук з метою пошуку нових лікарських засобів.

 

Наукова робота

Центральними темами наукових досліджень Комарова І. В. є медична хімія та синтез модельних сполук, перш за все таких, які можут бути використані для отримання нових знань в біоорганічній хімії, стереохімії, теоретичній хімії, каталізі.  Особлива увага в науковій групі професора Комарова приділяється розробці нових синтетичних методів. Наприклад, синтез сполуки 1, яка була використана як гаптен для отримання каталітичних антитіл, вимагав розробки простих методів утворення зв’язку С-Р. Такі методи були розроблені Комаровим І. В. в тісному співробітництві з професором Антоні Кірбі з Кембриджського університету.

Пізніше, під час свого стажування в Кембриджському університеті, Ігор Володимирович синтезував ряд модельних сполук, а саме: сполуку 2 (для вивчення оберненого аномерного ефекту), 3 та 4 (ці сполуки є максимально „скрученими” амідами, їх вивчення збагатило знання про фундаментальні властивості амідного зв’язку), сполуки 5 та 6 (стабілізовані тетраедричні проміжні сполуки важливих реакцій в органічній хімії), 7-9 (ці сполуки було синтезовано як модельні для вивчення стеричних ефектів при гідролізі глікозидів, який каталізується ензимами).

Пізніше, працюючи в Ростоці, Ігор Володимирович змінив тему наукових досліджень і зацікавився асиметричним гомогенним каталізом. Вивчення каталізу Комаров І. В. проводив знову за допомогою модельних сполук, а саме, були синтезовані нові ліганди - дифосфіни 10-15, а потім – комплекси родію на їх основі. Отримані комплекси були використані як каталізатори асиметричного гідрування прохіральних субстратів, а отримані результати дали змогу зробити висновки щодо впливу кисневмісних функціональних груп в лігандах на процес каталізу. В процесі досліджень були знайдені нові ефективні ліганди, серед них - ROCKYPhos 16 (назва походить від назв міст – Ростока й Києва). Цей ліганд було запатентовано і зараз він є комерційно доступним (торова марка - CatASium I). Хоча інтерес до синтезу лігандів не зменшився (недавно було синтезовано нові ліганди - аміноспирти, наприклад, 17), Комаров І. В. змінив напрямок наукових досліджень знову, і зараз основна їх тема – дизайн та синтез нових лікарських засобів.

Основним принципом дизайну є обмеження конформаційної рухливості молекул. В даний час в групі професора Комарова розробляються нові підходи до конформаційно обмежених амінокислот (наприклад, 18) – будівельних блоків лікарських засобів, пептидоміметиків. Також проводиться дизайн та синтез флуорозаміщених амінокислот (сполуки 19 та 20) з  метою використання їх як міток при дослідженні пептидів методом ЯМР.

Наукові нагороди та гранти

1993, 1994
1996-1997
Грант INTAS
Наукова нагорода NATO
1998-1999
1999, 2000
Грант Джоржа Сороса для молодих вчених
Грант Королівського Хімічного Товариства
2000-2002 Грант фонду Олександра фон Гумбольдта
2002-2003 Докторантура при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Повний список наукових публікацій проф. Комарова І.В. (станом на червень 2014 р.)

Вибрані публікації:

1. Oleg Babii, Sergii Afonin, Liudmyla V. Garmanchuk, Viktoria V. Nikulina, Tetiana V. Nikolaienko, Olha V. Storozhuk, Dmytro V. Shelest, Olga I. Dasyukevich, Liudmyla I. Ostapchenko, Volodymyr Iurchenko, Sergey Zozulya, Anne S. Ulrich, Igor V. Komarov. Direct Photocontrol of Peptidomimetics: An Alternative to Oxygen-Dependent Photodynamic Cancer Therapy. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 5493 – 5496.

2. Oleksandr O. Grygorenko, Pavlo Babenko, Dmitry M. Volochnyuk, Oleksii Raievskyi, Igor V. Komarov. Following Ramachandran: exit vector plots (EVP) as a tool to navigate chemical space covered by 3D bifunctional scaffolds. The case of cycloalkanes. RSC Adv., 2016, 6, 17595–17605.

3. О. V. Мykhailenko, Yu I. Prylutskyy, І. V. Кomarov, А. V. Strungar. Thermodynamic Complexing of Monocyclopentadienylferrum (II) Intercalates with Double-Walled Carbon Nanotubes. Nanoscale Res. Lett. 2016, 11, 128.

4. Andriy V. Tymtsunik, Serhii O. Kokhan, Yevhen M. Ivon, Igor V. Komarov, Oleksandr O. Grygorenko. Intramolecular functional group differentiation as a strategy for the synthesis of bridged bicyclic -amino acids. RSC Adv., 2016, 6, 22737–22748.

5. O. V. Mykhailenko, Y. I. Prylutskyy, I. V. Komarov, A. V. Strungar, N. G. Tsierkezos. “Guest-host” intercalate of double-walled carbon nanotube with tricarbonyl (cyclopentadienyl)manganese. Mat.-wiss. u. Werkstofftech. 2016, 47, No. 2–3, 203-207.

6. Komarov I.V. An expedient and practical approach to functionalized 3-aza-, 3-oxa-, and 3-thiabicyclo[3.3.1]nonane systems / Komarov I.V., Yanik S., Kirby A. J. [et al] // Synthesis.- 2015.- №47.- C. 367-376.

7. Radchenko D.S. Conformationally restricted glutamic acid analogues: stereoisomers of 1-aminospiro[3.3]heptane-1,6-dicarboxylic acid. / Radchenko D.S., Grygorenko O.O., Komarov I.V. [et al] // RSC Adv.- 2014.- №4.- C. 10894-10902.

8. Komarov I.V. Сontrolling biological activity with light: diarylethene-containing cyclic peptidomimetics / Komarov I.V., Afonin S., Ulrich A. S., [et al] // Angewandte Chemie - International Edition - 2014. - №53. - C. 3392-3395.

9. Komarov I.V. Delivery of SiC-based nanoparticles into live cells driven by cell-penetrating peptides SAP and SAP-E / Bakanovych Yu.V., Komarov I.V., Skryshevskiy V.A. [et al] // RSC Advances - 2015. - №5. - C. 20498-20502.

10. Radchenko D. S. Design and synthesis of a monofluoro-substituted aromatic amino acid as a conformationally restricted 19F-NMR label for membrane-bound peptides / Radchenko D. S., Afonin S., Ulrich Anne S., Komarov I.V. [et al] // European Journal of Organic Chemistry. - 2014.- №17.- C. 3584-3591.

11. Komarov I.V. Design and Synthesis of Novel 19F-Amino Acid: A Promising 19F NMR Label for Peptide Studies. / Komarov I.V. ,Bandak D., Vasiyuta R. [et al] // Organic Letters.- 2015.- №17.- C. 226-229.

12. Komarov I.V. Gram-scale synthesis of 3,5-methanonipecotic acid, a nonchiral bicyclic b-amino acid / Komarov I.V., Grygorenko O.O., Tymtsunick A. V., Bilenko V.V // Synlett. - 2014.- №25.- C. 0355-0358.

13. Komarov I.V. Structure analysis and conformational transitions of the cell penetrating peptide transportan 10 in the membrane-bound state. / Mykhailuyk P.K., Komarov I.V., Afonin S., Ulrich A. S. [et al] // PLOS ONE.- 2014. - №9.- C. 1-14.

14. Komarov I.V. Synthesis and structural analysis of angular monoprotected diamines based on spiro[3.3]heptane scaffold. / Komarov I.V., Grygorenko O.O., Radchemko D.S. [et al] // Journal of Organic Chemistry.- 2015.- №80. - C. 3974-3981.

15. Komarov I.V. Synthesis of a 2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-Derived α,β-Diamino Acid. / Komarov I.V., Grygorenko O.O., Ivon Ye.M. [et al] // Synthesis. - 2015. - №47. - C. 1123-1130.

16. Komarov I.V. Synthesis of trifluoromethyl-substituted 3-azabicyclo[n.1.0]alkanes: advanced building blocks for drug discovery / Mykhailuyk P.K., Komarov I.V., Tolmachev A.A. [et al] // European Journal of Organic Chemistry.- 2014.- №17.- C. 3592-3598.

17. Komarov I.V. The catalytic asymmetric α-benzylation of aldehydes / Komarov I.V., Grygorenko O.O., Kaib P. S. J. [et al] // Angewandte Chemie - International Edition - 2014. - №53. - C. 282-285.

18. Komarov I.V. The most reactive amide as a transition-state mimic for cis−trans interconversion / Yanik S., Komarov I.V., Kirby A. J. [et al] // Journal of the American Chemical Society.- 2015.- №137.- C. 926-930.

19. Komarov I.V. Synthesis of racemic and enantiopure 3,4-methanonipecotic acid / Komarov I.V., Grygorenko O.O., Tymtsunick A. V., Ivon M.Ye. // Tetrahedron: Asymmetry.- 2015.- №26.- C.1268-1272.

20. Komarov I.V. Synthesis of Boc-protected 4,5-methano-beta-proline / Tymtsunik A.V., Ivon Ye.M., Komarov I.V., Grygorenko O.O. // Tetrahedron Letters.- 2014.- №55.- C. 3312-3315.

21. Komarov I.V. Switching the antimicrobial activity of Gramicidin S by light /O. Babii, S. Afonin, Ulrich A., Komarov I.V. [et al] // Biophysical journal- 2014.- № 106.- C. 442a.

22. Oleg Babii, Sergii Afonin, Marina Berditsch, Sabine Reiβer, Pavel K. Mykhailiuk, Vladimir S. Kubyshkin, Thomas Steinbrecher, Anne S. Ulrich, Igor V. Komarov. Controlling Biological Activity with Light: Diarylethene-Containing Cyclic Peptidomimetics. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 3392 –3395.

Розділи в монографіях:
1. Komarov. I.V. Use of porous silicon for in vivo imaging techniques / Komarov. I.V. alekseev S.A. // In: Porous Silicon: From formation to application: Biomedical and Sensor application, ed. G.Korotchenkov, CRC group. - 2015, 410 p.

До 2014 року:

1. Pavel K. Mykhailiuk, Nataliia M. Voievoda, Sergii Afonin, Anne S. Ulrich, Igor V. Komarov. An optimized protocol for the multigram synthesis of 3-(trifluoromethyl) bicyclo[1.1.1]pent-1-ylglycine (CF3-Bpg). J. Fluor. Chem. 2010, 131, 217–220
2. Olexiy S. Artamonov, Pavel K. Mykhailiuk, Nataliia M. Voievoda, Dmitry M. Volochnyuk, Igor V. Komarov. Simple and efficient procedure for a multigram synthesis of both trans- and cys-1-amino-2-(trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid. Synthesis 2010, (3), 443-446
3. Pavel K. Mykhailiuk, Dmytro S. Radchenko, Igor V. Komarov. 1-Amino-3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid. J. Fluor. Chem. 2010, 131, 221–223
4. Dmytro S. Radchenko, Nataliya Kopylova, Oleksandr O. Grygorenko, Igor V. Komarov. Conformationally Restricted Nonchiral Pipecolic Acid Analogues. J. Org. Chem. 2009, 74, 5541-5544
5. Dmytro S. Radchenko, Pavel K. Mykhailiuk, Andrii V. Bezdudny, Igor V. Komarov. Trifluoromethyl-substituted analogues of 1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid. Synlett 2009, No 11, 1827-1829
6. Oleksandr O. Grygorenko, Igor V. Komarov, Carlos Cativiela. A novel approach to 2,4-ethanoproline. Tetrahedron: Asymmetry 2009, 20, 1433–1436
7. Dmytro S. Radchenko, Oleksandr O. Grygorenko, Igor V. Komarov. Synthesis of conformationally restricted glutamic acid analogs based on the spiro[3.3]heptane scaffold. Tetrahedron: Asymmetry 2008, 19, 2924–2930
8. Sergii Afonin, Pavel K. Mikhailiuk, Anne S. Ulrich, Igor V. Komarov. Evaluating the amino acid CF3-bicyclopentylglycine as a new label for solid-state 19F-NMR structure analysis of membrane-bound peptides. J. Pept. Sci., 2007, vol. 13, p. 614–623.
9. Alexander N. Shivanyuk, Dmitry M. Volochnyuk, Igor V. Komarov, Konstantin G. Nazarenko, Dmitry S. Radchenko, Alexander Kostyuk, Andrey A. Tomachev. Conformationally restricted monoprotected diamines as scaffolds for design of biologically active compounds and peptidomimetics. Chimica Oggi/Chemistry Today, 2007, vol. 25, No 3, p. 12-13.
10. Vladimir S. Kubyshkin, Pavel K. Mikhailiuk, Igor V. Komarov. Synthesis of 7-azabicyclo[2.2.1] heptane-1,4-dicarboxylic acid, a rigid non-chiral analogue of 2-aminoadipic acid Tetrahedron Letters 2007, Vol.48, p. 4061–4063.
11. Oleksandr O. Grygorenko, Nataliya A. Kopylova, Pavel K. Mikhailiuk, Anja Meißner, Igor V. Komarov. An approach to 2-cyanopyrrolidines bearing a chiral auxiliary Tetrahedron: Asymmetry 2007, Vol.18, p. 290–297.
12. Vitaliy Bilenko, Haijun Jiao, Anke Spannenberg, Christine Fischer, Helmut Reinke, Jutta Kosters, Igor Komarov, and Armin Börner. A New Target for Highly Stereoselective Katsuki–Sharpless Epoxidation – One-Pot Synthesis of C2-Symmetric 2,2-Bioxiranes Eur. J. Org. Chem. 2007, p. 758–767.
13. Vitaliy Bilenko, Anke Spannenberg, Wolfgang Baumann, Igor Komarov, Armin Börner. New chiral monodentate phospholane ligands by highly stereoselective hydrophosphination. Tetrahedron: Asymmetry 2006, vol. 17, p. 2082–2087.
14. Igor V. Komarov, Oleksandr O. Grygorenko, Dmytro S. Radchenko, Oleksiy S. Artamonov, Alexander N. Kostyuk, Andrey A. Tolmachev. Libraries of conformationally restricted and rigid amino acids. Chimica Oggi/Chemistry Today, 2006, vol. 24, No 4, p. 22-23.
15. Oleksandr O. Grygorenko, Oleksiy S. Artamonov, Gennady V. Palamarchuk, Roman I. Zubatyuk, Oleg V. Shishkin, Igor V. Komarov. Stereoselective synthesis of 2,4-methanoproline homologues. Tetrahedron: Asymmetry, 2006, vol. 17, p. 252-258.
16. Pavel K. Mikhailiuk, Sergii Afonin, Alexander N. Chernega, Eduard B. Rusanov, Maxim O. Platonov, Galina G. Dubinina, Marina Berditsch, Anne S. Ulrich, Igor V. Komarov. Conformationally rigid trifluoromethyl-substituted a-amino acid designed for peptide structure analysis by solid-state 19F-NMR spectroscopy. Angew.Chem., Int. Ed. Engl., 2006, vol. 45, p. 5659-5661.
17. Igor V. Komarov, Aleksandr O. Grigorenko, Aleksandr V. Turov, Vladimir P. Khilya. Conformationally rigid cyclic a-amino acids in the design of peptidomimetics, peptide models and biologically active compounds. Russian Chemical Reviews, 2004, vol. 73, No 8, p. 785-810.
18. Komarov I. V., Strizhak A.V., Kornilov M.Yu., Tolmachev A.A. Direct phosphorylation of thiazoles and naphtothiazoles by phosphorus(V) acid chlorides. Synth. Commun., 2004, N 4, 378-383.
19. Komarov I. V., Spannenberg A., Holz J., Börner A. Highly stereoselective, thermodynamically controlled and reversible formation of a new P-chiral phosphine. Chem. Commun., 2003, p. 2240-2241.
20. Jens Holz, Axel Monsees, Haijun Jiao, Jinsong You, Igor V. Komarov, Christine Fischer, Karlheinz Drauz, Armin Borner. Synthesis of a New Chiral Bisphospholane Ligand for the Rh(I)-Catalyzed Enantioselective Hydrogenation of Isomeric a-Acylamido Acrylates. J. Org. Chem., 2003, vol. 68, p. 1701-1707.
21. Komarov I. V., Davies J. E., Kirby A. J. Structural correlations for nucleophilic addition to the C=O group: the solvation angle. Helv. Chim. Acta, 2003, vol. 86, p. 1222-1233.
22. Komarov I. V., Monsees A., Spannenberg A., Baumann W., Schmidt U., Fischer C., Borner A. Chiral oxo- and oxy-functionalised diphosphane ligands derived from camphor for rhodium(I)-catalysed enantioselective hydrogenation. Eur. J. Org. Chem., 2003, No 1, p. 138-150.
23. Komarov I. V., M. V. Gorichko, O. O. Grigorenko. A chiral tricyclic proline analogue obtained from camphor. Tetrahedron Lett., 2002, p. 9411-9412.
24. Ye Q., Nooijen M., Komarov I. V., Kirby A. J., Jones M., Jr. 3,5,7-Trimethyl-1-azatricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ylidene, an aminocarbene without p-conjugation. J. Org. Chem., 2002, vol. 67, No 26, p. 9288-9294.
25. Heller D., Holz J., Drexler H.-J., You J., Drauz K., Komaron I. V., Börner A. On the enantioselective hydrogenation of isomeric b-acylamido b-alkylacrylates with chiral Rh(I) complexes – comparison of phosphine ligands and substrates. Tetrahedron: Asymmetry, 2002, vol. 13, No 24, p. 2735-2741.
26. Borner A., Komarov I. V. Highly Enantioselective or Not? – Chiral Monodentate Monophosphorus Ligands in the Asymmetric Hydrogenation. Organic Synthesis Highlights V.  Heidelberg: Wiley-VCH, 2002, p.194-200.
27. Komarov I. V., Monsees A., Kadyrov R., Fischer C., Schmidt U., Börner A. A new hydroxydiphosphine as a ligand for Rh(I)-catalysed enantioselective hydrogenation. Tetrahedron: Asymmetry, 2002, vol. 13, No 15, p. 1615-1620.
28. Komarov I. V., Bilenko V. A., Davies J. E., Rawson J. Kirby A. J. M. Structure and chemistry of a zwitterionic amine-aldehyde adduct. Chem. Commun., 2002, No 18, p. 2106-2107.
29. Dean K. E. S., Komarov I. V., Kirby A. J. Torsional effects on reactivity in glycosyl transfer. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 22002, p. 337-341.

Інші інтереси

Малювання та живопис

ПереглядДолученняРозмір
Publ_List-Komarov_(June_2014).pdf109.29 КБ
Наукові публікації: 
Рікіконка для сортування Назва статті | Журнал | Автор(и)
2014 Synthesis of Trifluoromethyl-Substituted 3-Azabicyclo[n.1.0]alkanes: Advanced Building Blocks for Drug Discovery
Olexiy S. Artamonov, Evgeniy Y. Slobodyanyuk, Dmitriy M. Volochnyuk, Igor V. Komarov, Andrey A. Tolmachev, Pavel K. Mykhailiuk.
Eur. J. Org. Chem. 2014, 3592–3599
2014 Design and Synthesis of a Monofluoro-Substituted Aromatic Amino Acid as a Conformationally Restricted 19F NMR Label for Membrane-Bound Peptides
Anton N. Tkachenko, Pavel K. Mykhailiuk, Dmytro S. Radchenko, Oleg Babii, Sergii Afonin, Anne S. Ulrich, and Igor V. Komarov.
Eur. J. Org. Chem. 2014, 3584–3591.
2014 Synthesis of Boc-protected 4,5-methano-beta-proline.
Andriy V. Tymtsunik, Yevhen M. Ivon, Igor V. Komarov, Oleksandr O. Grygorenko
Tetrahedron Letters Volume 55, Issue 22, 28 May 2014, Pages 3312–3315
2014 Controlling Biological Activity with Light: Diarylethene-Containing Cyclic Peptidomimetics
Oleg Babii, Sergii Afonin, Marina Berditsch, Sabine Reiβer, Pavel K. Mykhailiuk, Vladimir S. Kubyshkin, Thomas Steinbrecher, Anne S. Ulrich, Igor V. Komarov.
Angewandte Chemie International Edition Volume 53, Issue 13, pages 3392–3395, March 24, 2014
2014 Conformationally restricted glutamic acid analogues: stereoisomers of 1-aminospiro[3.3]-heptane-1,6-dicarboxylic acid.
Anton V. Chernykh, Dmytro S. Radchenko, Oleksandr O. Grygorenko, Dmitriy M. Volochnyuk, Svitlana V. Shishkina, Oleg V. Shishkin, Igor V. Komarov.
RSC Adv., 2014,4, 10894-10902
2014 The Catalytic Asymmetric alpha-Benzylation of Aldehydes
. Benjamin List, Ilija Čorić, Oleksandr O. Grygorenko, Philip S. J. Kaib, Igor Komarov, Anna Lee, Markus Leutzsch, Subhas Chandra Pan, Andrey V. Tymtsunik, Manuel van Gemmeren.
Angewandte Chemie Int. Ed. Volume 53, Issue 1, pages 282–285, January 3, 2014
2014 Gram-Scale Synthesis of 3,5-Methanonipecotic Acid, a Nonchiral Bicyclic b-Amino Acid
Andriy V. Tymtsunik, Vitaliy A. Bilenko, Oleksandr O. Grygorenko, Igor V. Komarov
Synlett 2014; 25(3): 355-358
2014 Structure Analysis and Conformational Transitions of the Cell Penetrating Peptide Transportan 10 in the Membrane-Bound State
Susanne Fanghänel, Parvesh Wadhwani, Erik Strandberg, Wouter P. R. Verdurmen, Jochen Bürck, Sebastian Ehni, Pavel K. Mykhailiuk, Sergii Afonin, Dagmar Gerthsen, Igor V. Komarov, Roland Brock, Anne S. Ulrich.
PLOS ONE (open acess) DOI: 10.1371/journal.pone.0099653
2013 Designated 19F-NMR Label to Substitute Polar Amino Acids in Peptides: a CF3 Analogue of Serine and Threonine
Anton N. Tkachenko, Dmytro S. Radchenko, Pavel K. Mykhailiuk, Oleg V. Shishkin, Andrei A. Tolmachev, Igor V. Komarov
Angewandte Chemie International Edition 01/2013; 52:1486-1489
2013 Confining the x space of basic natural amino acids: cyclobutane-derived x1,x2 - constrained analogues of arginine, lysine and ornithine
Dmytro S. Radchenko, Oleg M. Michurin, Oleksandr O. Grygorenko, Kathi Scheinpflug, Margitta Dathe, Igor V. Komarov
Tetrahedron, Volume 69, Issue 2, 14 January 2013, Pages 505–511
Тези конференцій: 
Керівництво студентами: 
Рік вступу до магістратури ІВТ Студент | Тема дипломної роботи
2011 Васюта Роман Ігорович Васюта Роман Ігорович
Синтез 4-гідроксиметил-2,4-метанопроліну
2011 Дорофеєва Вікторія Миколаївна Дорофеєва Вікторія Миколаївна
Комплекси перехідних металів з 2,6-ди-трет-бутил-4,4’-(2,6-біс(4-піридил)фенолом
2011 Кутовий Юрій Миколайович Кутовий Юрій Миколайович
Метод твердофазного пептидного синтезу та синтез коротких пептидів, науковий керівник
2011 Синицин Артем Ігорович Синицин Артем Ігорович
Квантово-хімічне дослідження модельних структур, що включають тетракоординований атом вуглецю з планарною конфігурацією
2011 Степанець Богдан Олексійович Степанець Богдан Олексійович
3-азабіцикло[3.3.1]нонан як міметик вигинів у молекулах пептидів
2011 Чернуха Олександр Володимирович Чернуха Олександр Володимирович
Молекулярно-топологічний аналіз хімічного простору з метою виявлення потенційних лікарських засобів
2010 Єгорова Анастасія Володимирівна Єгорова Анастасія Володимирівна
Антимікробна активність пептидів та похідних адамантану по відношенню до біоплівок
2010 Баканович Юлія Віталіївна
Твердофазний синтез «природного» і модифікованого антимікробних пептидів
Керівництво аспірантами: 
Вступ Статус Дисертант | Тема
2013 2 рік навчання Баканович Юлія Віталіївна Баканович Юлія Віталіївна
Використання клітинно-проникних пептидів для транспортування наночастинок на основі SiC в живі клітини
2013 2 рік навчання Мельников Костянтин Петрович Мельников Костянтин Петрович
-Амінокислоти та діаміни на основі гідрованих циклопентапіридинів
2012 1 рік навчання Мічурін О. М. Мічурін О. М.
Синтез конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну
2011 2 рік навчання Іщенко Олександр Юрійович Іщенко Олександр Юрійович
Синтез та дослідження хімічних властивостей скручених амідів на основі азаадамантан-2-ону
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov