Іонно-сенсорний вимірювач параметрів рідких середовищ

Автор(и): 
О.Л.Кукла, О.С.Павлюченко, О.В.Бушма, Ю.В Голтвянський, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
Публікація: 
Патент України на корисну модель № 48939. Подано: 26.10.2009.- Опубліковано: 12.04.2010, бюл. № 7.
Рік: 
2010
Країна: 
UKR
Підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Іонно-сенсорний вимірювач параметрів рідких середовищ містить датчик та опорний елемент, перші електроди яких підключені відповідно через перший та другий перетворювачі струм-напруга до першого та другого входів блока віднімання, вихід якого є виходом пристрою, а також загальну шину та джерело опорної напруги, перший вивід якого підключений до другого електрода датчика, інформаційний вхід якого є інформаційним входом пристрою. Другий електрод опорного елемента підключений до першого виводу джерела опорної напруги, другий вивід якого з'єднаний із загальною шиною пристрою, до якої також підключені треті електроди датчика та опорного елемента.
 
Ion-sensor measuring device for parameters of liquid media includes indicator and support element, first electrodes of those are connected through the first and the second transformers current-voltage to the first and the second inputs of subtraction block, respectively, and common bus and source of support voltage with its first output connected to second electrode of indicator, with information input of that one being information input of the device. Second electrode of support element if connected to the first output of source of support voltage, with its second output connected to common bus of the device to which the third electrodes of indicator and support element are connected as well.
 
Ионно-сенсорный измеритель параметров жидких сред содержит датчик и опорный элемент, первые электроды которых подключены соответственно через первый и второй преобразователи ток-напряжене к первому и второму входам блока вычитания, выход которого является выходом устройства, а также общую шину и источник опорного напряжения, первый вывод которого подключен к второму электроду датчика, информационный вход которого является информационным входом устройства. Второй электрод опорного элемента подключен к первому выводу источника опорного напряжения, второй вывод которого соединен с общей шиной устройства, к которой также подключены третьи электроды датчика и опорного элемента.
ПереглядДолученняРозмір
48939.pdf126.87 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov