ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ: БАЧИТИ СВІТ ІНШИМ

Інститут високих технологій (ІВТ), Институт высоких технологийВ основі створення у 2009 році Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка лежить ідея фундаментального міждисциплінарного підходу для підготовки науковців нового покоління.

Інститут високих технологій (ІВТ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка  має статус, рівний факультету університету, і готує бакалаврів за чотирма напрямками підготовки: фізика нанорозмірних та низьковимірних систем, нанофізика та наносенсорика (з поглибленим вивченням хімії та біології), хімія (з поглибленим вивченням біології і посиленою фізико-математичною складовою) і біологія (з поглибленим вивченням хімії і посиленою фізико-математичною складовою), а також магістрів за спеціальністю “високі технології”. Перший набір до магістратури ІВТ відбувся в 2010, а перший набір до бакалаврату в 2014 році.

Навчання в інституті є безкоштовним (за умови проходження за конкурсом на місця держзамовлення). Студентам, що успішно навчаються, виплачується стипендія. Як правило, всі студенти, що цього потребують, забезпечуються гуртожитком.

Приблизно 15-20% випускників ІВТ працюють або продовжують освіту в закордонних дослідницьких установах, з якими інститут веде наукове співробітництво, ще біля 20% вступають до аспірантури, решта працюють в українських і закордонних фірмах фізичного, хіміко-технологічного, біотехнологічного,  а також IT-профілю. 

Серед викладачів ІВТ 14 докторів і 18 кандидатів наук, три члена-кореспондента НАН України, сім лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. Більшість наших викладачів є активно працюючими дослідниками світового рівня, з досвідом роботи і викладання в закордонних наукових установах, четверо професорів ІВТ входять до топ-100 найцитованіших вчених України.

Особливістю наших навчальних планів є міждисциплінарність — наші студенти отримують фундаментальні знання не тільки за обраною вузькою спеціальністю, але і за суміжними дисциплінами. Нормативні курси за кожною спеціальністю читаються на базі профільних факультетів (фізичного факультету, факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем, хімічного факультету та навчально-наукового центру “Інститут біології”), в обсязі відповідних програм. Така підготовка є унікальною для української системи освіти, і дає змогу нашим студентам на рівних конкурувати з випускниками закордонних вищих навчальних закладів. Після закінчення бакалаврату ІВТ можливий вступ як до магістратури ІВТ (за напрямком підготовки “високі технології”), так і до магістратур  профільних факультетів. Освіта в Інституті високих технологій не є масовою — ми набираємо приблизно 50 студентів-бакалаврів на рік за всіма чотирма напрямками, що дає можливість індивідуального підходу до студентів при роботі з малими групами. 

До складу Інституту входять чотири кафедри:

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov