Інформація для вступників

Інформація для абітурієнтів - вступників у бакалавратуру ІВТ

Напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «БАКАЛАВР»:
09.091 — Біологія (високі технології);
10.102 — Хімія (високі технології);
10.104 — Фізика нанорозмірних та низьковимірних систем;
10.105 — Нанофізика та наносенсорика.

Список необхідних документів для подачі до приймальної комісії ІВТ

 

 
 
 
 
ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ВСТУПНИК ПОДАЄ:
 
 
 
 
 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");​
 •  свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 •  військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 •  документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 •  сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 •   документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

Графік вступної кампанії : Бакалавратура

ОР "БАКАЛАВР"

 • 12 липня 2018 року - початок прийому заяв та документів ;
 • 26 липня 2018 року о 18.00 - закінчення прийому заяв та документів....

Навчальний процес в ІВТ: Бакалаврат

Бакалаврат: Навчання в бакалавраті ІВТ триває 4 роки. Студенти після вступу  до Інституту навчаються згідно вибраної ними базової спеціальності, а також отримують замість вузької спеціалізації фундаментальні міждисциплінарні знання.

Студентський гуртожиток

Студенти ІВТ забезпечуються гуртожитком блочного типу. Кімнати обладнані всім необхідним для проживання і навчання, є доступ до мережі Інтернет.

Інформація для абітурієнтів - вступників в магістратуру ІВТ

​Студентами-магістрами ІВТ можуть стати випускники бакалаврату ІВТ або інших природничих і інформаційно-математичних факультетів (фізики, радіофізики, хіміки, біологи, математики, кібернетики, комп’ютерні, програмні або системні інженери та ін.).

Спеціальність підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «МАГІСТР»:

 • 10.102 Високі технології (Хімія та наноматеріали);
 • 10.102 Високі технології (Хемоінформатика);
 • 10.105 Високі технології (Прикладна фізика та наноматеріали); 
 • 16.162 Високі технології (Біотехнологія).

Графік вступної кампанії : Магістратура

ОР "МАГІСТР"

 • 12 липня 2018 року — початок прийому заяв та документів;
 • 26 липня 2018 року — закінчення прийому заяв та документів...

Навчальний процес в ІВТ: Магістратура

Магістратура: Навчання в магістратурі ІВТ триває 2 роки. Оскільки магістрами ІВТ стають випускники-бакалаври різних факультетів та університетів (інститутів) з неоднаковою базовою освітою та надбаними знаннями, то на початку навчання студенти (окрім випускників бакалаврату ІВТ) отримують необхідний обсяг знань з суміжних наук.

Практика

Студенти ІВТ проходять практику в сучасних лабораторіях Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в зарубіжних університетах, у науково-дослідних інститутах НАН України, на підприємствах відповідного профілю. 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov