Грабчук Галина Петрівна

Візитка
Стан: 
Викладач
Науковий ступінь: 
к. хім. н.
Посада: 
Доцент
Кафедра чи НДЧ-підрозділ: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Телефон: 
Тел.:+38 (044) 521-35-66

 

Закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2004 році.

До 2011 року працювала на кафедрі хімії високомолекулярних сполук хімічного факультету.

В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив будови поліметинових барвників на радикальну полімеризацію метилметакрилату в розчині».

З 2011 року – молодший науковий співробітник Інституту високих технологій, за сумісництвом викладач кафедри супрамолекулярної хімії та біохімії.

Викладає курси :

  • Природні сполуки та біомолекули»
  • Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії (лабораторні роботи)

Основний напрям наукової роботи – створення забарвлених полімерів із заданими властивостя­ми для використання в лазерній і сцинтиляційній техніці, засобах запису та реєстрації інформації, геліоенергетиці, оптоелектроніці, електролюмінесценції, нелінійній оптиці та медицині.

Є секретарем кафедри супрамолекулярної хімії та біохімії, головою науково-методичної ради та куратором ECTS Інституту.

 

Основні публікації:

Grabchuk G.P., Ishchenko A.A., Kolendo A.Yu. Influence of cationic symmetric polymethine dyes on radical polymerization of methylmethacrylate in solution, Molecular Crystals & Liquid Crystals. – 2007. – V485. – P. 69/[817]–76/[824].

Grabchuk G.P., Ishchenko A.A., Kolendo A.Yu. Effect of polymethine dyes with various electron-donating abilities of terminal groups on termopolymerization of methylmethacrylate in solutions, Molecular Crystals & Liquid Crystals. – 2008. – V497. – P. 76/[408]–83/[415].

Грабчук Г.П., Ищенко А.А. Физико-химические проблемы создания фотостаби­льных преобразователей световой энергии на основе окрашенных полимеров, Теоретическая и экспериментальная химия. – 2009. – Т45. – №3. – С. 133−155.

Grabchuk G.P., Kolendo A.Yu., Derevyanko N.A., Ishchenko A.A. Effect Of Structure Of Polymethine Dyes on The Methylmethacrylate Free Radical Polymerization In The Solution, Molecular Crystals & Liquid Crystals. – 2011. – V536. – P. 130/[408362]–139/[371].

Наукові публікації: 
Тези конференцій: 
Рікіконка для сортування Місто Назва тез | Назва конференції | Автор(и)
2012 Крим Internal Photoeffect in Films of Poly-N-Epoxypropylcarbazole with High Concentration of Anion Polymethine Dye
INTERNATIONAL CONFERENCE NANOMATERIALS: APPLICATIONS AND PROPERTIES
E.V. Mokrinskaya, S.L. Studzinsky, N.A. Davidenko, I.I. Davidenko, A.A. Ishchenko, G.P. Grabchuk, L.S. Tonkopieva
Керівництво студентами: 
Рік вступу до магістратури ІВТ Студент | Тема дипломної роботи
2012 Балашов Олександр Павлович Балашов Олександр Павлович
Мікрообробка поліметилметакрилату на установці «ядерний мікрозонд» для спеціального застосування
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov