Ферментний біосенсор для визначення концентрацій L-карнітину

Автор(и): 
Назаренко Олена Анатоліївна; Марченко Світлана Володимирівна; Архипова Валентина Миколаївна; Солдаткін Олексій Петрович; Павлюченко Олексій Сергійович; Кукла Олександр Леонідович
Публікація: 
Патент на корисну модель № 56857 25.01.2011, бюл. № 2
Рік: 
2011
Країна: 
UKR
Підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Ферментний біосенсор для визначення концентрації L-карнітину містить перетворювач на основі двох ідентичних напівпровідникових рН-чутливих польових транзисторів, на один з яких нанесено робочу мембрану на основі ферменту бутирилхолінестераза, що є чутливою до L-карнітину, на другий нанесено референтну мембрану з сироватковим альбуміном бика, вказаний біосенсор розташований у вимірювальній кюветі для досліджуваного розчину, де встановлений також електрод порівняння, виходи обох рН-чутливих польових транзисторів призначені для підключення до відповідних входів приладу для вимірювання сигналів потенціометричних датчиків на основі іон-селективних польових транзисторів, а виходи цього приладу призначені для підключення до відповідних входів комп'ютера.
 
Ferment bio-sensor for determination of concentration of L-carnitin has transformer on basis of two identical semiconductor pH-sensitive field transistors to one of which working membrane is applied, on basis of ferment butyryl-cholinesterase, this is sensitive to L-carnitin, to second one reference membrane is applied, with serum bull albumin, the bio-sensor is placed in measuring cuvette for solution under investigation, there comparison electrode is installed as well, outputs of both pH-sensitive field transistors are intended for connection to respective inputs of device for measurement of signals of potentiometric indicators on basis of ion-selective field transistors, and outputs of the device are intended for connection to respective inputs of the computer.
ПереглядДолученняРозмір
56857.pdf221.75 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov